Obywatele nadal mylą pojęcia kwarantanna i izolacja. Świadczą o tym telefony na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kwarantanna jest nakładana na osoby, które miały bliski kontakt z osobą chorą na COVID-19. Trwa 10 dni. Ten termin liczy się od dnia następującego po kontakcie z osobą chorą, pod warunkiem, że nie wystąpiły w tym czasie objawy zakażenia. Kwarantanną obejmuje się także osoby skierowane przez lekarza na test w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanny się nie kontynuuje.

Nałożenie kwarantanny może następować także w innych, ściśle określonych sytuacjach, niezależnie od działań sanepidu np. w przypadku przekroczenia granicy z Polską podróżny poddawany jest obowiązkowej kwarantannie granicznej trwającej 10 dni.

Na izolację domową kierowane są osoby, u których test potwierdził zakażenie COVID. Jeśli nie ma możliwości przebywania w miejscu zamieszkania, sanepid skieruje zakażonego do wyznaczonego ośrodka (izolatorium).

Izolacja  domowa zaczyna się w dniu, w którym pacjent otrzyma informację o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.  Czas trwania izolacji zależy od stanu zdrowia pacjenta i decyzji lekarza. Jeśli nie ma objawów choroby, izolacja skończy się po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu na koronawirusa.

Kiedy domownik bez kwarantanny

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby zamieszkujące wspólnie z osobą skierowaną na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 w czasie oczekiwania na wynik tego testu.

Domownicy  są obejmowani kwarantanną dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u tej osoby, gdy jej kwarantanna przekształca się w izolację.

Z treści § 4 ust. 6 rozporządzenia covidowego z 19 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 i 546) wynika, że osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca,  jest obowiązana poddać się kwarantannie, która trwa od dnia uzyskania przez osobę zakażoną  pozytywnego wyniku testu do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji przez osobę zakażoną. Kwarantanna jest automatyczna, sanepid nie wydaje w tej sprawie decyzji.

Z obowiązku odbycia kwarantanny przez domownika osoby zakażonej nie zwalnia negatywny wynik testu na koronawirusa.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Na kwarantannę nie są kierowane tylko osoby zaszczepione drugą dawką i ozdrowieńcy. W tym drugim przypadku -  nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID.

Co zwolni z kwarantanny granicznej?

A czy negatywny wynik testu zwolni od odbycia kwarantanny granicznej?  Według najnowszych zasad tak, ale dotyczy to tylko  podróżnych, którzy przekroczyli  wewnętrzną granicę strefy Schengen (granica Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą). Jeśli przedstawią na granicy negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy, nie muszą odbywać kwarantanny.

Natomiast przybywający spoza  strefy Schengen (czyli osoby przekraczające granicę Polski z Ukrainą, Białorusią  czy Rosją),  jeśli chcą być z zwolnieni z kwarantanny, muszą w ciągu maks. 48 godzin od przekroczenia granicy uzyskać negatywny wynik testu wykonanego w Polsce. Nie są honorowane testy wykonane za granicą.

Negatywny wynik badania, oznacza to, że nie trzeba przebywać na kwarantannie. Istotne jednak jest, aby informacja o wyniku była widoczna w systemie informatycznym EWP.

Nadal z obowiązku odbywania kwarantanny granicznej zwolnione są m.in. osoby zaszczepione dwiema dawkami szczepionki na koronawirusa (dopuszczonej do użytku w UE) oraz ozdrowieńcy.