Rządowy projekt ws. budowy zapory na granicy z Białorusią jest odpowiedzią na kryzys imigracyjny na granicy, na której od 3 września obowiązuje stan wyjątkowy. Straż Graniczna w ostatnich tygodniach codziennie informuje o kilkuset próbach nielegalnego przekraczania granicy z terytorium Białorusi przez imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Czytaj więcej

Budowa muru na granicy. Ustawa trafi do prezydenta

Nie sprawdzają się dotychczasowe zabezpieczenia. Siatka rozkładana przez wojsko jest przecinana przez migrantów. Zdaniem władz niewystarczający jest również stan wyjątkowy wprowadzony we wschodniej części kraju.

Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu państwa to 1,6 mld złotych. 1,5 mld będzie kosztowało fizyczne postawienie bariery. Pozostała część to urządzenia techniczne.

Szczególne rozwiązania tej ustawy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji. Jednak w opinii ekspertów zajmujących się przepisami o inwestycjach może doprowadzić do zupełnej dowolności przy budowie zapory.

Do inwestycji nie będą miały zastosowania przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku, prawa geodezyjnego i kartograficznego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowe, o transporcie kolejowym, a także o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Czytaj więcej

Mur na granicy będzie można zbudować byle jak, a puszczę wyciąć

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.