Wspomniane rozporządzenie zostało przyjęte w grudniu 2020 roku i umożliwia wstrzymanie wypłaty środków z budżetu Unii Europejskiej państwom członkowskim, w którym zagrożona jest praworządność. 

Pismo skierowanego do służb prawnych jest wynikiem głosowania Komisji Prawnej pod przewodnictwem Adriána Vázqueza Lázary, która zaleciła Parlamentowi skierowanie skargi wobec bezczynności działań Komisji. Większość przywódców grup politycznych podczas Konferencji Przewodniczących poparła to działanie.

Czytaj więcej

Waldemar Gontarski
Fundusze za praworządność: wstępny sukces Polski i Węgier

W piśmie podkreślono, że Parlament wycofa to postępowanie sądowe, jeżeli Komisja podejmie niezbędne środki.

Przemawiając po spotkaniu liderów grup politycznych w Parlamencie, przewodniczący Sassoli powiedział:

"Państwa członkowskie UE, które naruszają praworządność, nie powinny otrzymywać funduszy UE. W ubiegłym roku Parlament usilnie walczył o wprowadzenie mechanizmu, który by to zagwarantował. Jednak do tej pory Komisja Europejska niechętnie z niego korzystała. Unia Europejska jest wspólnotą zbudowaną na zasadach demokracji i praworządności. Jeśli są one zagrożone w którymś z państw członkowskich, UE musi działać, aby je chronić. Dlatego zwróciłem się do naszych służb prawnych o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji, aby zapewnić właściwe egzekwowanie przepisów UE."

W samym piśmie do służb prawnym przewodniczący PE podkreśił charakter sprawy i jej polityczne okoliczności przede wszystkim ze względu na wniesione przez Polskę oraz Węgry skargi w sprawie tych procedur.