Od 3 tys. zł do 100 tys. zł wyniesie świadczenie wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO) – zakłada projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który utknął na etapie konsultacji publicznych. Projekt, gwarantujący uproszczoną ścieżkę odszkodowawczą, miał trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Wszystko wskazuje jednak na to, że choć szczepienia idą pełną parą, prace legislacyjne się przedłużą.

Czytaj także:

Jak zmienić termin szczepienia i gdzie zgłosić powikłania

Zastrzyk w domu i w zakładzie pracy

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące szczepień

Świadczenie kompensacyjne będzie można uzyskać po decyzji administracyjnej rzecznika praw pacjenta (RPP), która ma zostać wydana w terminie maksymalnie 60 dni. Równie krótki termin będzie obowiązywał w przypadku wypłaty pieniędzy – ma ona nastąpić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawą decyzji będzie opinia Zespołu ds. FKSO, który ma ocenić, czy wystąpienie NOP i jego skutków miało związek ze szczepieniem. Projekt nowelizacji zakłada bowiem, że świadczenie będzie przysługiwało wyłącznie za NOP wymienione w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL), czyli „dokumencie" leku sporządzanym przez producenta.

To nowość, ponieważ dotychczas producent leku był zwolniony z odpowiedzialności za działania niepożądane wymienione w ChPL czy ulotce dla pacjenta.

Zdaniem prawników przedłużające się prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy wprowadzającej FKSO działają na niekorzyść pacjentów. Może się bowiem okazać, że osoby, które doznały NOP na samym początku akcji szczepień przeciw Covid-19, nie będą uprawnione do otrzymania świadczenia.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

NOP można jednak zgłaszać już dziś bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), gdzie są one gromadzone i analizowane w Departamencie Monitorowania Działań Niepożądanych, a następnie przekazywane do europejskiej bazy danych, tzw. EudraVigilance (European Union Drug Regulating Authorities Pharmacovigilance) nadzorowanej przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA). Taki sposób zgłaszania NOP nie wymaga potwierdzenia przez pracownika ochrony zdrowia i jest dobrowolny.

Na stronie internetowej URPLWMiPB dostępne są odpowiednie formularze zgłoszeniowe, za pośrednictwem których NOP może zgłosić: fachowy pracownik opieki medycznej, pacjent, opiekun pacjenta, stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz podmiot odpowiedzialny leku.

Zgłaszanie podejrzenia wystąpienia NOP do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych jest obowiązkiem lekarza.

Zgłoszenie trafia następnie do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. Tam jest weryfikowane i analizowane przez ekspertów. Jeżeli pacjent lub jego rodzic zauważą niepokojące objawy u zaszczepionego, powinni zgłosić się do lekarza, który na podstawie podanych przez nich informacji oceny stanu zdrowia oraz obowiązujących kryteriów podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia NOP.

Lekarz ma obowiązek zgłoszenia każdego rozpoznanego przez siebie NOP w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne