Stosowanie nasion ziemniaka Amflora i odmian kukurydzy MON810 będzie zakazane w Polsce za sprawą dwóch rozporządzeń, które wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Rozporządzenia są realizacją zapowiedzi rządu, zgodnie z którą zakaz stosowania nasion genetycznie modyfikowanych (GMO) nie mógł być wprowadzony w drodze ustawy, gdyż zabraniają tego przepisy Unii Europejskiej. Zakazu nie ma więc w nowej ustawie o nasiennictwie, która wejdzie w życie 28 stycznia 2013 r. W trakcie prac parlamentarnych rząd przekonywał, że nie ma przeszkód, by zakaz wprowadzono w drodze rozporządzeń.

W ustawie znalazła się więc delegacja pozwalająca wydać rozporządzenia zakazujące stosowania niektórych nasion. Przyjęte akty zabraniają stosowania nasion jednej odmiany ziemniaka i 225 odmian kukurydzy MON810. Przeciwnicy GMO uważają, że to nie wystarczy, skoro obrót nimi nie jest zabroniony.

etap legislacyjny: przed publikacją w Dzienniku Ustaw