Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że brak właściwego dokumentu przy przekraczaniu granicy innego państwa może mieć poważne skutki i utrudnić podróż. Jeśli rodzice lub opiekunowie zapomnieli o paszporcie lub dowodzie dla osoby małoletniej (do 18 roku życia), powinni liczyć się z koniecznością zapłacenia mandatu. Brak właściwego dokumentu w każdym przypadku oznacza też wizytę w najbliższej polskiej placówce konsularnej, by uzyskać paszport tymczasowy.

Dodajmy, że 26 czerwca 2012 r. straciły ważność wpisy dzieci do paszportu rodziców. Teraz każda osoba małoletnia dostaje swój odrębny paszport. Dzieci od 5 do 13 lat otrzymują paszporty biometryczne ważne 5 lat, a po ukończeniu tego wieku, paszporty biometryczne ważne 10 lat.

Co robić w przypadku, gdy podczas pobytu na terytorium innego państwa upłynie termin ważności paszportu?  Trzeba udać się do najbliższej polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej i wyrobić paszport tymczasowy, który pozwoli wrócić do Polski.

Osobista wizyta w polskim konsulacie będzie konieczna także w przypadku utraty  (np. zagubienia lub kradzieży) paszportu, paszportu tymczasowego lub dowodu osobistego za granicą. Fakt utraty dokumentu podróży warto także dla własnego dobra zgłosić na posterunku policji w kraju pobytu.

Co istotne - od chwili zgłoszenia konsulowi utraty dokumentu paszportowego jest on nieważny. Nie można się nim posługiwać nawet w przypadku jego odnalezienia. Odnaleziony paszport lub dowód należy natomiast zwrócić organowi paszportowemu po powrocie do kraju.

MSZ przygotowało tabelę, w której przedstawione są podstawowe zasady wjazdu polskich obywateli do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria. Nie dotyczą one wyjazdów na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej.

paszport

 

ALBANIA

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

nie

do 30 dni (z możliwością przedłużenia do 90 dni)

paszport

* Od 1 maja 2004 r. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).