Order Legii Honorowej został ustanowiony przez Napoleona Bonaparte w 1802 r. Jest nadawany w uznaniu zasług tym, którzy w sposób wzorowy działają na rzecz promowania Francji i szerzenia wartości, których Francja broni i które propaguje w świecie.

Jak informuje Biuro RPO, odznaczenie zostało Bodnarowi przyznane w uznaniu zaangażowania na rzecz wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Czytaj też: PiS skarży do Trybunału przepis ustawy o RPO

- Jest pan prawdziwym strażnikiem praw obywatelskich i wartości, które są wartościami unijnymi. Pan nie obawia się wziąć na siebie odpowiedzialności i jesteśmy świadomi wagi pańskiej roli. Imponuje nam sposób, w jaki pojmuje pan problemy, jak konkretnie podchodzi pan do spraw. Potrafi pan nawiązać bezpośrednie kontakty z obywatelami i dotrzeć do ludzi wykluczonych. Co roku organizuje pan Kongres Praw Obywatelskich, który odgrywa kluczową rolę w wymianie doświadczeń i dobrych praktycznych między różnymi organizacjami – mówil Frederic Billet.

Uroczysta ceremonia odbyła się w rezydencji ambasadora Francji w Warszawie. Wśród gości byli bliscy Adama Bodnara, zastępcy RPO Stanisław Trociuk i Hanna Machińska, red. Marian Turski, prof. Ewa Łętowska, prof. Maria Frankowska, prof. Marian Wyrzykowski, sędzia Waldemar Żurek, senator Aleksander Pociej.

Dziękując za wyróżnienie, Adam Bodnar przypomniał, że prawa człowieka zaczęły się od Francji, gdzie w czasie Rewolucji Francuskiej została przyjęta Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.

- Prawa człowieka to nie jest jednak tylko idea. To jest codzienna praca tych, którzy każdego dnia walczą o ich realizację i przestrzeganie. To wysiłek tych, którzy prowadzą edukację o prawach człowieka. To wreszcie przykład tych, którzy tak wiele przeżyli i dają cały czas świadectwo dlaczego prawa człowieka nie mogą podlegać kompromisom. Jak również dlaczego należy walczyć z ludzką obojętnością wobec zła.

Dlatego traktuję dzisiejsze zaszczytne wyróżnienie jako docenienie tych wszystkich osób i instytucji, dzięki którym mogłem działać na rzecz rządów prawa i przestrzegania praw człowieka przez ostatnie 5 lat - mówił Adam Bodnar.