Dominika Stępińska-Duch jest adwokatem, partnerem, członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu oraz Zespołu Praktyki Karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest również członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w której pełni funkcję wicedziekana. Jest też przewodniczącą Komisji Współpracy z Zagranicą Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członkiem m.in. European Criminal Bar Association (międzynarodowej organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się prawem karnym), International Bar Association i Lex Mundi a także ekspertem w Fair Trials International.