Prokuratorzy Regionalni przeciwko decyzjom Bodnara. Nikt się nie podpisał

Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wydali oświadczenie dotyczące usunięcia Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego i powołania Jacka Bilewicza jako p.o. Prokuratora Krajowego. Pod oświadczeniem nie ma jednak żadnego nazwiska.

Publikacja: 14.01.2024 17:11

Prokuratorzy Regionalni przeciwko decyzjom Bodnara. Nikt się nie podpisał

Foto: PAP/Tomasz Gzell

„My, Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, kierując się treścią złożonego ślubowania prokuratorskiego oraz nałożonym na nas przez ustawodawcę obowiązkiem ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, pozbawionych podstaw prawnych działań, zmierzających do nielegalnego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z zajmowanego stanowiska i powołania Pana Jacka Bilewicza na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego.” - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej. 

Czytaj więcej

W poniedziałek spotkania Dudy z Barskim, a potem z Tuskiem

 Jego autorzy wyjaśniają, że ich zdaniem podjęte przez Adama Bodnara działania nie wywołują  żadnych skutków prawnych, a przedstawiona przez niego argumentacja o pozostawaniu w stanie spoczynku przez Dariusza Barskiego jest pozbawiona racji i „stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia prawa."

"Pragniemy zauważyć, że przepis art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze ( Dz. U. 2016, poz. 178 ), nie przewidywał żadnych ram czasowych jego obowiązywania, a zatem  nie przewidziano ograniczeń czasowych jego stosowania. Przepis ten obowiązywał w dacie, w której Pan Prokurator Krajowy Dariusz Barski złożył wniosek, stosowanie do art. 47 § 1 w/w ustawy.” - wskazują autorzy. 

Autorzy oświadczenia twierdzą, że Dariusz Barski w dalszym ciągu pełni funkcję Prokuratora Krajowego, a podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego działania nie mają mocy prawnej i nie wywołują skutków prawnych.

Pod oświadczeniem nie widnieją żadne nazwiska. Inaczej niż w przypadku  wydanego w sobotę podobnego oświadczenia  zastępców Prokuratora Generalnego "w sprawie powołania prokuratora Jacka Bilewicza na nieistniejącą funkcję p.o Prokuratora Krajowego". Tam pod tekstem oświadczenia widnieją nazwiska siedmiu zastępców Prokuratora Generalnego. 

W strukturach prokuratury działa 11 Prokuratur Regionalnych i tyle samo Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. 

Czytaj więcej

Zastępcy Prokuratora Generalnego: Bodnar z Tuskiem postąpili bezprawnie

„My, Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, kierując się treścią złożonego ślubowania prokuratorskiego oraz nałożonym na nas przez ustawodawcę obowiązkiem ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, pozbawionych podstaw prawnych działań, zmierzających do nielegalnego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z zajmowanego stanowiska i powołania Pana Jacka Bilewicza na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego.” - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego