Profesor Łączkowski urodził się w 1933 roku w Poznaniu, to z tym miastem był najbardziej związany w czasie swojej kariery naukowej i zawodowej — 1955 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, w latach 70. oraz 80. pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie prorektora tej samej uczelni. Pracował jako wykładowca na swojej macierzystej uczelni. 

W 1989 roku był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu. W tym samym roku objął także stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pełnił tę funkcję do 1997 roku. W latach 94-97 przewodniczył Państwowej Komisji Wyborczej. Wszedł także w skład pierwszej kadencji Rady Polityki Pieniężnej z nominacji Senatu w 1998 roku. 

Był wielkim autorytetem, szczególnie w dziedzinie prawa finansowego oraz administracyjnego — za swoje zasługi otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” oraz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2022 roku został honorowym obywatelem Poznania.