Pierwsze informacje o planach wniesienia pomnika w pobliżu gmachu parlamentu w Warszawie pojawiły się w maju br.

Aktem wręczonym prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu podczas uroczystości barbórkowych, został powołany Komitet Honorowy Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie.

Wśród członków komitetu znaleźli się: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, Piotr Uszok, prezydent Katowic, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki oraz Jerzy Buzek, premier Polski w latach 1997-2001.

Wojciech Korfanty (1873-1939) był polskim przywódcą narodowym, związanym z Górnym Śląskiem. - Celem inicjatywy jest nie tylko upamiętnienie postaci wielkiego patrioty, ale także upowszechnianie śląskiej kultury i historii również w innych regionach Polski - podkreślają adwokaci.