- Apeluję do kolegów parlamentarzystów w Polsce, żeby nie wprowadzali, w sposób drastyczny, legislacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, która może poważnie zachwiać państwem, prawa - oświadczyła Anne Brasseur, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE). - Wprowadzanie daleko idących ograniczeń kompetencji instytucji sądowej, której niezależność jest gwarantowana konstytucyjnie, wymaga głębokiego namysłu - dodała Brasseur.

PACE jest organem doradczym Rady Europy, czyli organizacji dbającej o demokrację i prawa człowieka w Europie. W PACE zasiadają parlamentarzyści ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy, w tym również z Polski.

To nie pierwsza interwencja strasburskiej instytucji w sprawach polskich w ostatnich tygodniach. Wcześniej sekretarz generalny Rady Europy, Thorbjorn Jagland, apelował o wykonanie werdyktu TK, który za konstytucyjny uznał dokonany przez Sejm poprzedniej kadencji wybór trzech nowych sędziów Trybunału.