Monotonia, przekazywanie informacji w sposób chaotyczny i mało zajmujący zdecydowanie nie sprzyjają nabywaniu umiejętności językowych. Wrogiem nauki jest też nadmiar danych przekazywanych w krótkim czasie oraz brak ich związku z partią materiału, którą przyswoiło się wcześniej.

Metodą, która pomaga uniknąć tychże błędów w uczeniu się języka, jest Mind Mapping. Przekładając ten termin na język polski, mamy do czynienia z tzw. mapą myśli, ilustrującą, na wzór mapy, przebieg procesu myślowego, w którym kluczową rolę odgrywają skojarzenia i powiązanie danych. Mapa ta przedstawiona jest graficznie w formie kolorowej notki zbudowanej z słów-kluczy, mini-rysunków       i symboli, tworzących razem sensowną i spójną całość. Dzięki takiej kompozycji, wykorzystującej zarówno formę graficzną, jak i słowną, następuje pobudzenie neuronów zarówno lewej, jak i prawej półkuli mózgowej, dzięki czemu w budowaniu śladów w pamięci uczestniczą one obie. Wykorzystanie metody Mind Mappingu wymaga dużego skupienia uwagi, co z kolei wspomaga transport danych do pamięci długotrwałej.

Nauka z wykorzystaniem Mind Mappingu dobrze sprawdza się u osób reprezentujących wszystkie typy sensoryczne. Rzut oka wzrokowca na mapę myśli pozwala mu szczegółowo odtworzyć w głowie elementy, jakie na niej umieszczono – od konkretnego usytuowania poszczególnych słów po kolor, jakim je wyróżniono. Wysoki stopień efektywności tej formy obserwowany jest w procesie przyswajania zasad gramatyki. Słuchowcy przy rysowaniu mapy myśli mogą omawiać na głos zdarzenia zapisywane na mapie myśli, a następnie odtwarzać je na nowym Mind Mappingu. To, co sprzyja zapamiętywaniu informacji przez kinestetyków, to ruch. Mind Mapping jest metodą skuteczną także dla nich, a to ze względu na możliwość kreowania i włączenia ciała do działania, co aktywuje pamięć psychomotoryczną. Efektywność w ich przypadku podniesie np. rysowanie mapy myśli na pokaźnych arkuszach papieru czy flipcharcie, ponieważ angażuje to duże partie mięśniowe     i otoczenie.

Jak stworzyć Mind Mapping?

Mind Mapping możesz wykorzystywać do opanowania listy słówek, które pojawiły się w trakcie kursu stacjonarnego czy lekcji on-line lub do przyswojenia materiału podczas samodzielnej nauki języka. Jak tego dokonać?

Wszystkie słówka opatrz obrazkami lub symbolami. To kluczowy etap – dzięki stosowaniu kodu obrazkowego wzrasta efektywność procesu zapamiętania przez mózg. Słówko w formie wyrazu działa na lewą półkulę mózgową, a przedstawiając je graficznie, uruchamiamy dodatkowo prawą półkulę, która odbiera właśnie obrazy.

Mind Mapping ma zastosowanie nie tylko przy opanowywaniu nowych słówek, ale i w nauce zasad gramatycznych, np. czasów.

Powtórki z udziałem mapy myśli należy stosować według schematu: powtarzanie po 10 minutach, po 1 godzinie, po 1 dniu, po 1 tygodniu. W praktyce oznacza to szkicowanie z pamięci pierwotnego Mind Mappingu, co może okazać się dobrą zabawą.

Jarosław Schulz

– ekspert SuperMemo, entuzjasta i propagator technik szybkiej nauki, co robi w ramach kursów, warsztatów, zajęć na uczelniach i pracy z indywidualnymi klientami. Zawodowo: manager zajmujący się edukacją, aktualnie kieruje projektem nowoczesnych centrów językowych w ramach grupy PWN. Prywatnie: ojciec dwóch córek i obiekt posiadania 3 kotów. Energię doładowuje dzięki grom strategicznym, chodzeniu po górach i słuchaniu punk rocka, najlepiej wszystkiego naraz. Na stałe mieszka w uroczej miejscowości Puszczykowo pod Poznaniem.