Ile zarobi wójt czy burmistrz? To zależy od hojności radnych

Wynagrodzenia nowo wybranych samorządowców są zróżnicowane. Na jakie pieniądze mogą liczyć? To zależy m.in. od zajmowanej funkcji i hojności radnych.

Publikacja: 08.04.2024 16:55

Gabinet prezydenta w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu

Gabinet prezydenta w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Kluczowym elementem, od którego zależy wysokość wynagrodzeń samorządowców jest tzw. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynosi ona obecnie 1789,42 zł, jest określona w ustawie budżetowej i może być waloryzowana. W tym roku jednak waloryzacji nie było i kwota ta pozostaje zamrożona na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Jest to jednak punkt wyjścia, od którego liczone są diety i wynagrodzenia w samorządach, bowiem ostatecznie o konkretnej stawce decydują w uchwałach rady gmin, powiatów czy województw.

Czytaj więcej

Nadeszła fala zmian w samorządzie. Wyniki wyborów zaskoczyły nie tylko w Krakowie

Ile zarobi radny gminy?

Najliczniejsza grupa wybranych właśnie liderów lokalnych to radni 2477 gmin. Zgodnie z rozporządzeniem przysługująca im miesięczna dieta opiera się na kwocie bazowej i nie może być wyższa niż jej 2,4-krotność, czyli 4294,61 zł brutto. Na taką maksymalną dietę mogą liczyć jedynie radni największych gmin z populacją powyżej 100 tys. mieszkańców. Rozporządzenie bowiem różnicuje tę kwotę w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie. W tych, w których populacja jest mniejsza i wynosi od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców radni mogą otrzymać nie więcej niż 75 proc. maksymalnej diety - 3220,96 zł. Z kolei w gminach zamieszkanych przez mniej niż 15 tys. osób jest to 50 proc. maksymalnej stawki - 2147,30 zł.

Podobnie zróżnicowane są także zarobki radnych powiatów. W tych o największej populacji przekraczającej 120 tys. mieszkańców radni mogą otrzymać maksymalnie 4294,61 czyli 2,4- krotność kwoty bazowej. W powiatach liczących od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców stawka ta wynosi 3650,42 zł, a w tych najmniejszych, poniżej 60 tys. mieszkańców, nie więcej niż 3006,23 zł.

Wysokość diety najlepiej opłacanych radnych sejmików wojewódzkich to 4294,61 zł i jest niezależna od liczby osób zamieszkujących województwo. Co istotne, radnym wszystkich szczebli samorządu przysługują także dodatki funkcyjne za chociażby przewodniczenie radzie czy zasiadanie w komisji.

Czytaj więcej

Wybór po wyborach: biznes albo stanowisko

Pensja prezydenta miasta, burmistrza i wójta

Na zdecydowanie wyższe pieniądze liczyć mogą włodarze miast i wsi. Ich miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej. W konsekwencji maksymalna pensja prezydenta miasta, burmistrza czy wójta wynosi 20041,5 zł. Przepisy określają przy tym minimalną stawkę ich wynagrodzenia. Nie może ono być niższe niż 80 proc. pensji maksymalnej, czyli 16033,2 zł. Kwoty te obejmują już otrzymywane przez włodarzy dodatki funkcyjne i specjalne. Te same stawki obowiązują też starostów, marszałków województw oraz ich zastępców.

Ostateczną decyzję o tym ile zarobi wójt, burmistrz czy prezydent miasta podejmują rady jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji wynagrodzenia na tych samych szczeblach w różnych jednostkach mogą się znacznie różnić.

W 2022 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski za piastowanie swojego stanowiska otrzymał ze stołecznego ratusza 260,5 tys. zł brutto. W tym samym roku prezydent Kielc Bogdan Wenta za pracę w urzędzie miasta zarobił 216,8 tys. zł, a prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 290,2 tys. zł.

Czytaj więcej

Po ogłoszeniu wyników wyborów mogą ruszyć protesty

Kluczowym elementem, od którego zależy wysokość wynagrodzeń samorządowców jest tzw. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynosi ona obecnie 1789,42 zł, jest określona w ustawie budżetowej i może być waloryzowana. W tym roku jednak waloryzacji nie było i kwota ta pozostaje zamrożona na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Jest to jednak punkt wyjścia, od którego liczone są diety i wynagrodzenia w samorządach, bowiem ostatecznie o konkretnej stawce decydują w uchwałach rady gmin, powiatów czy województw.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?