Stowarzyszenie, którego prezesem jest radna otrzymało w 2019 r. od gminy Choszczno (woj. zachodniopomorskie) dwie dotacje celowe na realizację zadań publicznych. Z pieniędzy uzyskanych z dotacji gminy zostały opłacone m. in. dwie faktury VAT wystawione przez firmę A. Nie byłoby w tym niczego złego gdyby nie fakt, że firmę tę prowadzi E.J. będąca jednocześnie radną i prezeską stowarzyszenia, które otrzymało dotację gminy.