Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Właśnie trafiło ono do uzgodnień.

Określa ono m.in. warunki i sposób opłacania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom pensji zasadniczej na poszczególnych stanowiskach zaszeregowania.

Ich wynagrodzenia zasadnicze zostaną podniesione w każdej grupie. W efekcie wzrosną do 3 tys. zł z obecnych 2150 zł (w I kategorii zaszeregowania). W pozostałych kategoriach kwoty zostały ustalone tak, aby szły w górę proporcjonalnie między grupami, aż do 4,3 tys. zł z obecnych 3600 zł (w XXII kategorii).

Czytaj więcej

Podwyżki dla pracowników w samorządach

Projekt scala też tabele stanowisk funkcjonujących obecnie odrębnie dla urzędów i osobno dla samorządowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie ma zostać uporządkowany wykaz tych stanowisk wraz z przypisanymi im minimalnymi kategoriami zaszeregowania oraz najniższymi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Zagwarantowano jednak, że nie będzie można obniżyć pensji, ani zwolnić urzędnika z pracy, nawet jeśli nie spełni minimalnych wymagań kwalifikacyjnych. Zasada dotyczy osób zatrudnionych przed wejściem w życie nowych przepisów.

Etap legislacyjny: skierowany do uzgodnień