Niemiecki resort finansów podaje, że wśród zagranicznych beneficjentów Kindergeld jest najwięcej polskich dzieci, niezależnie od ich miejsca zamieszkania - czytamy na Deutsche Welle. Z przedstawionych danych wynika, że w kwietniu 2019 niemiecki „Kindergeld" pobierało aż 180 420 polskich dzieci. Dla porównania w roku 2017 świadczeniobiorców było 56 tys. mniej.

DW przypomina, że Polacy, którzy żyją i pracują w Niemczech, a przy tym pobierają świadczenie 500 plus w Polsce, muszą je wliczyć do niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Czytaj także: 500 plus: nie trzeba już składać kolejnych wniosków

Tak orzekł Federalny Trybunał Finansowy (BFH) w grudniu 2019 w Monachium. Trybunał uznał 500 plus za świadczenie tożsame z niemieckim zasiłkiem rodzinnym.

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak najdłużej do ukończenia 25. roku życia, bez względu na wysokość dochodów rodziców. Wysokość zasiłku jest zależna jedynie od ilości posiadanych dzieci.

Zgodnie z unijnymi przepisami, świadczenia rodzinne mogą przysługiwać w różnych krajach. W pierwszej kolejności za wypłatę świadczeń odpowiedzialny jest kraj, w którym prawo do otrzymywania takich świadczeń wynika z zatrudnienia rodzica lub jego małżonka. Jeśli uprawnienia do otrzymywania świadczeń wynikają z zatrudnienia (lub pracy na własny rachunek) w obu krajach, za wypłatę w pierwszej kolejności odpowiedzialny jest kraj, w którym mieszkają dzieci, o ile jedno z rodziców pracuje w tym kraju. W przeciwnym wypadku będzie to kraj, w którym zasiłki są wyższe.

Czytaj więcej na Deutsche Welle.