Świadczenia rodzinne przyznawane są i wypłacane przez okres zasiłkowy. W 2009 r. rozpoczyna się on 1 listopada i trwać będzie do 31 października 2010 r.

Świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi w ciągu całego okresu zasiłkowego są zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Te ostatnie przysługują m.in. z tytułu: opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W czasie całego okresu zasiłkowego wypłacany jest również zasiłek rodzinny.

W tym roku nastąpiła weryfikacja kwot świadczeń.

[b]Od 1 listopada będą one wynosić 68 zł na dziecko do lat pięciu, 91 zł na takie, które ukończyło lat pięć, ale nie ukończyło 18. roku życia, oraz 98 zł na dziecko do ukończenia 24 lat. Kwoty dodatków pozostały bez zmian. Wzrosła również kwota świadczenia pielęgnacyjnego, która wynosi 520 zł. [/b]

O tym, kiedy zostanie wypłacone pierwsze świadczenie zdecyduje termin złożenia wniosku. Jeżeli zainteresowany wystąpił o nie we wrześniu, to gmina ma obowiązek wypłacić zasiłek za listopad do końca tego miesiąca. Gdy miało to miejsce po 1 października, a przed 30 listopada, to świadczenie za pierwszy miesiąc okresu zasiłkowego wypłacone zostanie w grudniu razem z kwotami przysługującymi za ten miesiąc. Osoby, które wystąpią z wnioskiem w trakcie trwania okresu zasiłkowego, otrzymają go do końca miesiąca, w którym zapadła decyzja o przyznaniu świadczenia.