ZUS przypomina, że waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego, rozpoczyna się co roku 1 czerwca. Zgromadzone środki rosną o określony procent,  zależny od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od tzw. przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny w czerwcu stany kont ubezpieczonych, na które składają się kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitał początkowy, wzrosną o 108,94 proc. Stany subkont wzrosną natomiast o 105,73 proc. -  zgodnie z komunikatem prezesa GUS.

Dzięki waloryzacji środki ubezpieczonych zapisane w ZUS zwiększyły się łącznie o kwotę 243 397 728 467 zł.

- Waloryzacja na poziomie 108,9 proc. na koncie, czy 105,7 proc. na subkoncie daje nam wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie. Wskaźnik 108,9 pozwala uzyskać przyrost stanu konta o wartości 450 tys. zł o kwotę 40,2 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Po waloryzacji ZUS rozpocznie przygotowywanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2019 r. W tym roku po raz pierwszy ZUS nie wyśle ich do nas pocztą w formie papierowej. Informacje trafią  na PUE ZUS na profile ubezpieczonych i tam będzie je można odczytać. Tylko wówczas, gdy ubezpieczony tego zażąda IOSKU zostanie mu wysłane w formie papierowej.