Olimpijska emerytura dodatkiem do medalu

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu za pasem. Sportowcy powalczą w nich nie tylko o medale, ale także o tzw. olimpijską emeryturę, czyli świadczenie przyznawane jedynie najwybitniejszym reprezentantom z określonymi osiągnięciami.

Publikacja: 15.02.2024 15:31

Olimpijska emerytura dodatkiem do medalu

Foto: AdobeStock

Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ona 4203,04 zł brutto. Rodzaj czy też liczba zdobytych medali nie mają wpływu na wysokość tej kwoty.

Komu przysługuje emerytura olimpijska

Pierwotne otrzymywali je jedynie medaliści IO. Z biegiem czasu grupa beneficjentów została powiększona o sportowców, którzy stawali na podium także podczas innych dużych imprez.

I tak, emerytura przysługuje obecnie osobom, które zdobyły medal:

- igrzysk olimpijskich,

- zawodów „Przyjaźń 84”, 

- igrzysk paraolimpijskich lub zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

- igrzysk głuchych lub zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Czytaj więcej

Medaliści olimpijscy z Polski zarobią więcej

Wśród kryteriów, jakie należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie, jest też polskie obywatelstwo, odpowiedni wiek (ukończone 40 lat) oraz rezygnacja z kariery sportowej wyrażająca się brakiem uczestnictwa w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.

Nie można też być karanym. Zgodnie bowiem z przepisami świadczenie przysługuje osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie została ukarana za doping pojedynczą dyskwalifikacją (w wymiarze większym niż 24 miesiące) lub więcej niż jedną dyskwalifikacją (bez względu na jednostkową długość każdej z nich).

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę olimpijską

Sportowcy, którzy spełniają powyższe kryteria powinni złożyć wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Emerytura olimpijska a emerytura z systemu powszechnego

Dr Artur Fal, adwokat z kancelarii Lex Sport tłumaczy, że emerytura olimpijska nie wyklucza pobierania świadczenia z systemu powszechnego.

- Są one od siebie niezależne. W sytuacji gdy sportowiec nabywa prawo do emerytury wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie to wypłacane jest równolegle do tzw. emerytury olimpijskiej. Przelewają je też odrębne podmioty. Emeryturę z FUS przekazuje ZUS lub KRUS. Z kolei olimpijską wypłaca urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej — wyjaśnia mecenas.

Zwraca jednocześnie uwagę, że w odniesieniu do świadczeń za osiągnięcia sportowe, nawet jeżeli dana osoba uprawniona jest do otrzymania kilku, może pobierać tylko jedno z nich, w oparciu o wybraną przez nią podstawę.

Skazanie lub dyscyplinarka za doping a emerytura olimpijska

Jak wyjaśnia mec. Fal, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie osoba otrzymująca to świadczenie jest zobowiązana niezwłocznie poinformować ministra właściwego ds. kultury fizycznej o każdej zmianie kluczowych kwestii, mających wpływ na jego przyznanie.

I tak, musi zgłosić:

- udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,

- utratę obywatelstwa polskiego,

- skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i przestępstwo skarbowe umyślne,

- nałożenia kary dyscyplinarnej za doping w postaci dyskwalifikacji w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub nałożenia więcej niż jednej tego typu kary, bez względu na jej jednostkowy wymiar.

- W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek, wspomniany minister pozbawia sportowca prawa do emerytury olimpijskiej począwszy od miesiąca, w którym zaistniała jedna z takich okoliczności – tłumaczy ekspert.

Mecenas zwraca jednocześnie uwagę, że świadczenia otrzymane przez sportowca po takim zdarzeniu (np. ze względu na brak wypełnienia obowiązku przekazania stosownej informacji) podlegałyby zwrotowi jako nienależne. 

Uprawnienie członków rodziny do emerytury olimpijskiej po sportowcu 

- Do świadczenia wypłacanego przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej nie stosuje się przepisów o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS. Nie znajdują tu więc zastosowania przepisy o rencie rodzinnej. W przypadku śmierci uprawnionego sportowca świadczenie wygasa i nie jest dalej wypłacane – mówi mec. Artur Fal.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego