Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o czerwcowych emeryturach

W środę, 15 listopada, Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie korzystniejszych zasad waloryzacji emerytur dla osób, które wniosek o emeryturę zgłosiły przed 1 czerwca 2021 r. Jeśli TK uzna obecne przepisy za niekonstytucyjne, osobom tym trzeba będzie wypłacić wyrównania wraz z odsetkami.

Publikacja: 14.11.2023 11:49

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Pytanie dotyczy znowelizowanych przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które miały poprawić sytuację osób przechodzących na emeryturę w czerwcu. Okazało się, że  korzystniejsze zasady waloryzacji emerytur czerwcowych objęły tylko osoby kończące aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. Pominęły zaś  świadczeniobiorców z lat 2009–2019. 

Czerwcowa emerytka w klinczu

Sąd Okręgowy w Elblągu rozpoznaje sprawę kobiety, która od 2005 r. była uprawniona do wcześniejszej emerytury. W czerwcu 2010 r. złożyła wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. ZUS ją przyznał, ale jednocześnie zawiesił jej wypłatę, gdyż okazało się, że emerytura wcześniejsza była korzystniejsza. Emerytka zwróciła się o ponowne ustalenie wysokości emerytury powszechnej. Argumentowała m.in., że składając wniosek o tę emeryturę nie miała świadomości negatywnego wpływu daty złożenia wniosku na wysokość świadczenia.  ZUS odmówił przeliczenia, a kobieta odwołała się od tej decyzji do sądu. 

Skarżąca kwestionuje zasady waloryzacji, które wpływają na wysokość emerytury przyznanej na wniosek złożony w czerwcu. Powodowały one, że osoby, które kończyły pracę zawodową w tym miesiącu, otrzymywały nawet o kilkaset złotych niższe świadczenie, niż gdyby przeszły na emeryturę w innym miesiącu. Kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała bowiem dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. Niektórzy czerwcowi emeryci tracili na tym nawet kilkanaście procent świadczenia.

Czytaj więcej

Czerwcowi emeryci przed TK. Ich los dalej niepewny

Sąd nie rozumie ustawodawcy

18 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja, która miała naprawić sytuację, ale  pominięto w niej  świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009–2019. Zdaniem Sądu Okręgowego w Elblągu wprowadzenie ustawowych regulacji jedynie na przyszłość, jest niezrozumiałe.

- Skoro w art. 17 ustawy zmieniającej - zdecydowano się wstecznie uregulować kwestie ustalenia wysokości emerytury w czerwcu 2021 r., nie było przeszkód o charakterze legislacyjnym, aby w tym samym przepisie ustawy zmieniającej wprowadzić rozwiązanie dotyczące poprzednich lat - zauważył sąd pytający.

Pytanie rozpozna w środę pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem sędziego Stanisława Piotrowicza. 

Stanowisko sądu wsparł  Rzecznik Praw Obywatelskich. Prokurator Generalny uważa, że wydanie wyroku w tej sprawie jest niedopuszczalne z powodu braków formalnych pytania prawnego  i domaga się umorzenia postępowania w TK. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje zaś w swoim stanowisku, że korzystny dla emerytów wyrok powodowałby konieczność znalezienia w budżecie FUS ponad 2 mld zł i 

sygn. akt P 7/22

Pytanie dotyczy znowelizowanych przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które miały poprawić sytuację osób przechodzących na emeryturę w czerwcu. Okazało się, że  korzystniejsze zasady waloryzacji emerytur czerwcowych objęły tylko osoby kończące aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. Pominęły zaś  świadczeniobiorców z lat 2009–2019. 

Czerwcowa emerytka w klinczu

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości