Rodzice, których dzieci urodziły się martwe, a ich płeć jest niemożliwa do określenia nie mogą ubiegać się ani o zasiłek pogrzebowy, ani macierzyński, ale także skorzystać ze skróconego urlopu rodzicielskiego. Problem istnieje od wielu lat i dotyczy wielu rodzin. Niestety nie widać znaków by ta sytuacja miała się zmienić. 

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował o tym problemie już w 2015 roku i podejmował go w swoich działaniach wielokrotnie, zwracał się z nim do parlamentu, ale także do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do Sejmu były zgłaszane także projekty ustaw, które miałyby znieść tę nierówność między rodzicami, jako świadczeniobiorcami. Mimo wielokrotnie przywoływanego problemu, nie został on jeszcze rozwiązany, a Sejm nie podjął się uchwalenia stosownych przepisów. 

Czytaj więcej

Matka nie dostanie emerytury, bo dziecko zmarło

Brak możliwości skorzystania z tych zaświadczeń czy skróconego urlopu uderza w szereg praw człowieka, w tym jego godność, prawo do prywatności oraz oddania czci osoby zmarłej. Dyskryminacja wynika jednak z obowiązku formalnego, który zakłada konieczność oznaczenia płci dziecka na karcie martwego urodzenia. To sprawia, że rodziny dzieci, których płci nie da się określić są traktowane inaczej niż dzieci u których jest to możliwe. 

Ministerstwo Sprawiedliwości zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, co do zasadności "fundamentów" tej dyskryminacji, czyli zniesienia tego obowiązku, ale wskazywało iż wniesione projekty są "wadliwe oraz w nieprawidłowy sposób próbują wyeliminować istniejącą nierówność sytuacji prawnej rodziców dzieci martwo urodzonych.". Dlatego RPO poraz kolejny kieruje się do organu centralnego, w tym przypadku Wojciecha Labudy, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci o wskazanie na jakim etapie są prace legislacyjne, które mają wyeliminować z systemu prawnego powyższą dyskryminację.