Obecnie minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, a minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 938,16 zł. Średnia emerytura to ponad 2570 zł.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest co roku ogłaszany w lutym. Podstawą do jego wyliczenia jest tzw. inflacja emerycka - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (od ogólnej różni się tym, że uwzględnia towary i usługi typowe dla struktury wydatków seniorów), powiększony o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek, że wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 r. wyniesie 107 proc., co oznacza, że  emerytury i renty wzrosną o 7 proc. Waloryzacja nastąpi z dniem 1 marca 2022 r., czyli marcowe świadczenia zostaną wypłacone już w wyższej kwocie.

waloryzacja emerytur 2022 - kto ile dostanie

waloryzacja emerytur 2022 - kto ile dostanie

rp.pl

Czytaj więcej

Morawiecki: będzie 14. emerytura, waloryzacja od 1 marca o 7 proc.