Do Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwrócił się arbiter piłkarski, który prowadził zawody piłkarskie na szczeblu centralnym, a następnie na tym samym szczeblu pozostawał obserwatorem. Mężczyźnie po ukończeniu 65. roku życia uniemożliwiono prowadzenie zawodów seniorskich oraz ograniczono uprawnienia do wykonywania czynności obserwatora.

Mężczyzna uznał, że ze strony Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej doszło do dyskryminacji ze względu na wiek. Jednocześnie podkreślił, iż jego stan zdrowia oraz fakt zaliczania z pozytywnym wynikiem wszystkich wymaganych testów sprawnościowych, pozwala mu na wykonywanie dotychczasowych obowiązków.

Pełnomocnik Terenowy RPO napisał do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o wyjaśnienia i uzasadnienia kryterium wieku 65 lat jako górnej granicy, po której przekroczeniu uprawnienia obserwatora wygasają, w sytuacji, w której sprawność danego arbitra pozwala na zaliczenie wszystkich koniecznych testów.

PZPN odpowiedziało, iż sędzia z Częstochowskiego OZPN jest obserwatorem zawodów seniorów szczebla okręgowego i na tym poziomie jako czynny sędzia prowadzi mecze drużyn młodzieżowych.

Jak wyjaśniono, odstępstwem od limitu wieku jest pozostawanie jednocześnie obserwatorem Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) – takie osoby mogą być obserwatorami meczów ligowych rozgrywanych w Polsce, także po ukończeniu 65. roku życia. Mężczyzna nie mieści się jednak w tej kategorii osób, ponieważ nie był on nigdy arbitrem w najwyższej klasie rozgrywkowej ani arbitrem międzynarodowym.

Pełnomocnik Terenowy RPO zwrócił się z prośbą do władz PZPN o rozważenie zmiany przepisów w kwestii limitów wiekowych arbitrów piłkarskich. Jak wyjaśnił, w obecnym stanie rozwoju medycyny oraz przy propagowaniu zdrowego stylu życia, wzrosły ludzkie możliwości – kondycja fizyczna i intelektualna. Została już przesunięta granica wieku uprawniająca do przejścia na emeryturę, ale obserwuje się także mentalne zmiany w społeczeństwie dotyczące wykonywania danych zawodów oraz zaangażowania w działania różnych organizacji, mającego jedynie pobudki hobbystyczne.

Zdaniem pełnomocnika RPO klauzula wiekowa nie bierze pod uwagę indywidualnych predyspozycji arbitra, a także prowadzi do wzbudzenia w osobach, które nie mieszczą się w ustalonych limitach, poczucia „odstawienia na boczny tor".

Wskazano również, że doświadczenie życiowe takich osób, może okazać się bardzo cenne, gdyż pewnych zdarzeń, do których może dojść na boisku podczas rozgrywanych zawodów, nie da się przewidzieć w ramach programów szkolenia sędziów. Zatem o predyspozycji arbitra powinno każdorazowo decydować zaliczenie wymaganych testów sprawnościowych i psychofizycznych.

Dyrektor Departamentu Prawnego Związku zwrócił się do Kolegium Sędziów PZPN o przeanalizowanie wystąpienia RPO oraz skonsultowanie tego zagadnienia z międzynarodowymi organizacjami piłkarskimi, jeżeli okaże się to celowe.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW