- Program „rodzina 500 plus" zakorzenia się w polskim społeczeństwie. Rodziny mogły wreszcie wybrać się na pierwsze wspólne wakacje, wysłać dzieci na zajęcia dodatkowe, łatwiejszy w tym roku będzie także zakup szkolnej wyprawki – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W sumie do końca lipca do rodzin trafiło już ponad 7,1 mld zł. Najwięcej w województwie mazowieckim (ponad 1 mld zł), wielkopolskim (ponad 721 mln zł) oraz śląskim (ponad 697 mln zł). Wsparciem objętych jest ponad 3,6 mln dzieci.

Świadczenie jest wypłacane na ponad 52% wszystkich dzieci do 18. r.ż w Polsce. Największy odsetek (ponad 58% dzieci) jest w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Rodzice i opiekunowie złożyli już prawie 2,74 mln wniosków o świadczenie w ramach programu „rodzina 500 plus". Dla 2,55 mln wydano już decyzje. Na rozpatrzenie czeka niespełna 178 tys. wniosków. Z tego ok. 54,4 tys. zostało przekazanych do rozpatrzenia marszałkowi województwa. Chodzi o wnioski złożone przez rodziny w których co najmniej jeden rodzic przebywa w innym kraju Unii Europejskiej lub przez cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (prawie 400 tys.), śląskim (prawie 290 tys.) oraz wielkopolskim (prawie 273 tys.).

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać bezpośrednio w gminie (w tej formie złożono ich ponad 2,18 mln) lub przez internet (ponad 555 tys. wniosków, czyli 20,3% ogółu). Do wyboru są cztery elektroniczne kanały: bankowość elektroniczna, system Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP.

Kanał internetowy największą popularnością cieszył się na Mazowszu (ponad 111 tys.), na Śląsku (ponad 72 tys.) oraz w Wielkopolsce (ponad 55 tys.).

Łatwiejsze planowanie domowego budżetu

Dla rodziców i opiekunów początek roku szkolnego to trudny moment planowania domowego budżetu. Średni koszt szkolnej wyprawki w ubiegłym roku wyniósł średnio dla jednego dziecka 695 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego średnio 721 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1801 zł (CBOS, Komunikat z badań nr 150/2015: Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2015/2016).

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Z najnowszego badania „Sytuacja na rynku consumer finance", zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH wynika, że rodziny wydają świadczenie wychowawcze głównie na pokrycie opłat związanych z przedszkolem (34,2%), a także na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32%). Deklarują także, że na edukację będą przeznaczać coraz większą część domowego budżetu.

Dane GUS pokazują, jak wzrost dochodów rodziny wpływa na strukturę jej wydatków. Rosną wydatki sztywne, tzn. przeznaczane na żywność i opłaty mieszkaniowe, ale ich udział w domowym budżecie spada. Rośnie za to udział wydatków elastycznych (m.in. na edukację, rekreację, odzież, zdrowie i transport).