Rozwiązanie, które jest częścią "Polskiego Ładu", wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Świadczenie wypłacane będzie w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór będzie należał do rodziców. Rodzice sami zdecydują też, na co wydać pieniądze – np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. - Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci - szacuje resort rodziny.

Zwiększone zostaną także nakłady na program „Maluch+”, czyli wsparcie rozwoju sieci instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju – zarówno w dużych ośrodkach, jak i mniejszych miejscowościach. - Dzisiaj budżet programu to 450 mln zł rocznie, po zmianach będzie to aż 1,5 mld zł rocznie - podaje MRiPS.

Czytaj więcej

Skutki rodzinnego kapitału opiekuńczego - gminne żłobki mogą zdrożeć