Nowe świadczenie może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, ale tylko w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub długotrwałego zaprzestania wychowywania przez matkę.

Czytaj także: Matczyne emerytury od 1 marca 2019 r.

Świadczenie może być przyznane kobiecie po ukończeniu 60 lat, a mężczyźnie po ukończeniu 65 lat, pod warunkiem że od ukończenia 16. roku życia mają w Polsce swoje centrum interesów życiowych, a także obecnie przebywają na terytorium Polski. Wyjazd za granicę spowoduje wstrzymanie wypłaty.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w ZUS, wynika, że do tej pory do ZUS wpłynęło już przeszło 4,6 tys. wniosków o wypłatę tego świadczenia, z czego dziewięć złożyli mężczyźni. Prawie 3/4 wniosków wpłynęło od kobiet w wieku 60–69 lat, kolejne 23 proc. złożyły panie w wieku 70–79 lat.

Ponadto ZUS zarejestrował, że na infolinii i w salach obsługi klientów o nowe świadczenie pytano już 47 tys. razy.

Szacuje się, że prawo do nowego świadczenia rodzicielskiego ma 90 tys. osób.

Podstawa prawna: ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (DzU z 18 lutego 2019 r., poz. 303).