Niemal połowa osób na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich aktywnie dąży teraz do zmiany pracy – przeglądają oferty i odpowiadają na nie. To zdecydowanie więcej niż przed rokiem, gdy o aktywnym szukaniu nowego pracodawcy mówił niespełna co trzeci przedstawiciel tej grupy – wynika z najnowszej edycji badania firmy rekrutacyjnej Antal, „Aktywność specjalistów i menedżerów” (ASM), które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Jak zwraca uwagę Artur Skiba, prezes Antala, 48 proc. dążących do zmiany zatrudnienia to rekord w historii badania, które w tym roku, na przełomie czerwca i lipca, objęło 933 specjalistów i menedżerów z różnych branż.

Zdążyć przed recesją

Zdaniem Artura Skiby ten rekord aktywności w szukaniu nowej pracy wynika m.in. z faktu, że profesjonaliści nauczyli się już funkcjonować w trudniejszych, popandemicznych warunkach. Co więcej, duża część z nich, obserwując rynek pracownika w swojej branży, poczuła się pewniej i szuka możliwości rozwoju zawodowego. W tym także wyższego wynagrodzenia.

Wprawdzie prawie siedmiu na dziesięciu badanych dostało w ciągu ostatniego roku podwyżkę, ale w co piątym przypadku było to poniżej 5 proc. – niewiele jak na dwucyfrowy wzrost inflacji. Nic więc dziwnego, że najczęściej o aktywnych poszukiwaniach nowej pracy mówią ci specjaliści i menedżerowie, którzy w ciągu ostatniego roku nie odczuli poprawy swej sytuacji zawodowej. Ponad trzy czwarte z nich latem tego roku aktywnie szukało nowego pracodawcy. Niektórych mogła skłonić do tej aktywności zapowiedź zbliżającej się recesji – chcieli poprawić swoje warunki pracy (i zarobki), zanim recesja zamrozi rekrutacje już w większości branż.

Z kolei wśród osób, których sytuacja zawodowa zdecydowanie poprawiła się w ostatnim roku, tylko niespełna co czwarta rozgląda się aktywnie za nowym pracodawcą.

Czytaj więcej

Polskie IT nie boi się recesji. Nie ma mowy o zwolnieniach

Opłacalna zmiana

Agnieszka Wójcik, menedżer ds. badań rynkowych w Antalu, zwraca uwagę, że zmiana pracy pomaga w większości przypadków w poprawie sytuacji zawodowej. Widać to także w opiniach uczestników najnowszej fali ASM; prawie sześciu na dziesięciu spośród tych, którzy zmienili pracę w ciągu ostatniego roku, deklaruje taką poprawę.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), zwraca uwagę, że dwucyfrowy wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw to w dużej mierze efekt wyższych stawek nowo zatrudnianych pracowników, których firmy podkupywały od konkurencji.

Widać to również w badaniu ASM. Co prawda najczęściej wskazywanym powodem ostatniej zmiany pracy (53 proc.) pozostaje złe zarządzanie w dotychczasowej firmie, a w dodatku znaczenie tego argumentu wzrosło (przed rokiem podawało go 41 proc. badanych), lecz w czasach galopującej inflacji wyraźnie zwiększyło się znaczenie powodów finansowych. Obecnie już co drugi ze specjalistów i menedżerów wskazuje, że do ostatniej zmiany pracy przekonała go propozycja wyższego wynagrodzenia (przed rokiem ten powód podawał co trzeci z tej grupy).

Czytaj więcej

Obawa przed kryzysem tłumi nadzieje na podwyżki

Już od lat większość uczestników badania ASM wskazuje zresztą, że wynagrodzenie wyższe od obecnego to konieczny element oferty pracy, by ją w ogóle rozważać. Teraz, wobec szybko rosnących kosztów życia, znaczenie tego warunku jeszcze bardziej wzrosło. O ile przed rokiem argument podwyżki wskazywało 73 proc. badanych, o tyle teraz już 76 proc. Karolina Korzeniewska, szefowa należącej do Antala sieci rekrutacyjnej ReX, twierdzi, że podwyżka wynagrodzenia to element niezbędny, by zrekompensować ryzyko związane z opuszczeniem obecnej pracy.

Wyprzedzić zwolnienie

Jak jednak zaznacza Artur Skiba, wśród aktywnych kandydatów jest też część menedżerów, którzy nie odnaleźli się w nowych okolicznościach biznesowych po wybuchu pandemii. – W rezultacie oni sami aktywnie szukają pracy, bo wiedzą, że nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań – tłumaczy szef Antala, dodając, że zespoły tych menedżerów również rozglądają się za nowymi możliwościami.

Łukasz Gajek, dyrektor w firmie doradczej LHH Polska, zauważa, iż do aktywnego poszukiwania nowego pracodawcy mogą też skłaniać rosnące obawy o recesję. Część specjalistów i menedżerów, widząc pogarszającą się sytuację swojej firmy, nie czeka na ogłoszenie planów zwolnień, tylko zawczasu rozgląda się za nowym pracodawcą.

Czytaj więcej

Jak uniknąć przepracowania przy rosnącej presji na wyniki

W tym roku tylko 7 proc. uczestników badania ASM wskazało, że zdecydowanie nie są zainteresowani zmianą pracy. Ta grupa jest jednak ponaddwukrotnie mniejsza niż przed rokiem. Znacznie więcej, bo prawie połowa badanych, to tzw. bierni kandydaci, którzy nie ignorują propozycji trafiających do nich poprzez rekruterów, znajomych czy social media.

Część z nich dostaje tych propozycji znacznie więcej niż w 2021 r. Z badania Antala wynika, że średnia liczba ofert składanych specjalistom wzrosła z pięciu do ośmiu na osobę, czyli o 60 proc. Liderem pozostaje IT, gdzie specjaliści i menedżerowie zanotowali skokowy przyrost propozycji pracy; średnio otrzymywali po 32 oferty, czyli ponad 2,5-krotnie więcej niż rok wcześniej.

30-proc. przebicie

Eksperci Antala zwracają też uwagę na znaczący wzrost skali oczekiwanej podwyżki wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy. O ile w ostatnich latach specjaliści i menedżerowie oczekiwali tu średnio 20-proc. przebicia, o tyle teraz poprzeczka wzrosła do 30 proc.

Liderem jest wyższa kadra zarządzająca, która oczekuje 39-proc. podwyżki przy zmianie pracy, prawie dwukrotnie więcej niż w 2021. W czołówce oczekiwań są też logistycy i prawnicy (po 30 proc.) oraz informatycy (28 proc.) – Jednak warto pamiętać, że dzisiaj oczekiwanie podwyżki nie jest koniecznie łączone z roszczeniowością. W obliczu inflacji może być dążeniem do zachowania dotychczasowego poziomu życia – zaznacza Karolina Korzeniewska.

Czytaj więcej

Niełatwo firmom wypełnić lukę po ukraińskich mężczyznach