Premier Mateusz Morawiecki cały czas kompletuje swoje otoczenie przed spodziewaną po 6 stycznia rekonstrukcją. 

Dwie godziny trwało spotkanie kierownictwa PiS w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Jednym z tematów była zapowiadana rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego. 

Połowa badanych wskazuje, że rząd w ramach rekonstrukcji powinien opuścić Antoni Macierewicz. Blisko 40 proc. ankietowanych wskazuje na ministra środowiska, Jana Szyszko, a po około 35 proc. na Witolda Waszczykowskiego, Konstantego Radziwiłła oraz Zbigniewa Ziobro. Co trzeci respondent wskazuje, że rząd powinna opuścić wicepremier Beata Szydło. Co piąty ankietowany nie miał zdania w tej sprawie.

 - Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na opuszczenie rządu przez ministrów, wśród kobiet co czwarta nie miała zdania w tej sprawie, wśród mężczyzn było to 15 proc. O 12 punktów procentowych większy odsetek mężczyzn wskazywał na odejście Piotra Glińskiego oraz Jana Szyszko. Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że rząd powinien opuścić Antoni Macierewicz, Witold Waszczykowski i Jan Szyszko. Częściej na opuszczeniu rządu przez tych ministrów, wskazują osoby o wykształceniu wyższym i ankietowani o dochodzie powyżej 5 tysięcy złotych - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przypomina, że jeszcze 20 lat temu uwaga Polaków, przy potencjalnej rekonstrukcji rządu, skupiałaby się głównie na ministrach gospodarki, finansów czy skarbu, czyli resortach odpowiedzialnych za zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych społeczeństwa.

Z grudniowego sondażu dla rp.pl wynika, że co piąty ankietowany uważa, że premier Mateusz Morawiecki powinien w swoim rządzie wymienić 10 lub więcej ministrów.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu uważa, że w obecnej konfiguracji politycznej trudno byłoby jakiemukolwiek politykowi sygnowanemu przez Prawo i Sprawiedliwość zachować niezależność względem prezesa tej partii.