Kliknij, aby odświeżyć

Relacja na żywo

00:00

Na tym kończymy relację z pierwszego dnia obrad nowego parlamentu. Dziękujemy, że byli Państwo z nami.

23:59

Obrady Senatu zostały przerwane do godz. 12.00 w środę.

23:47

Zakończyło się wybieranie wicemarszałków Senatu. Gabriela Morawska-Stanecka uzyskała poparcie 56 senatorów, przy sprzeciwie 28 i 15 głosach wstrzymujących się. W tym głosowaniu uczestniczyło 99 senatorów, wszystkie głosy były ważne.

23:14

Senator Konieczny przedstawia kandydaturę Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.

23:13

Stanisław Karczewski został wicemarszałkiem. Poparło go 82 senatorów, 3 było przeciw, 15 wstrzymało się.

22:58

Głosowanie zakończone, kolejna 15-minutowa przerwa.

22:47

Teraz rozpatrywana będzie kandydatura Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu poprzedniej kadencji, który przegrał dziś walkę o fotel marszałka z Tomaszem Grodzkim.

22:45

Michał Kamiński został wicemarszałkiem. Uzyskał poparcie 53 senatorów. Przeciw było 37, wstrzymało się 10.

22:31

Zakończyło się głosowanie w sprawie Michała Kamińskiego, 15 minut przerwy.

22:19

22:18

Teraz Senat zajmie się kandydaturą Michała Kamińskiego, którą przedstawi Ryszard Bober.

22:17

Senat wznowił obrady. Bogdan Borusewicz został wybrany wicemarszałkiem Senatu. Głosowało 100 senatorów, głosów ważnych oddano 99. Za Borusewiczem było 90 senatorów, przeciw 4, 5 wstrzymało się od głosu.

22:01

Marszałek ogłosił 15-minutową przerwę na liczenie głosów.

21:50

Senatorowie głosują nad kandydaturą Bogdana Borusewicza, którą prezentował Sławomir Rybicki.

21:44

Senat wznowił obrady.

21:18

Obrady przerwano, by przygotować karty do głosowania.

21:16

Tak jak w przypadku wyboru marszałka, tak i teraz senatorowie będą głosować imiennie przy pomocy kart do głosowania.

21:10

Obrady wznowił Senat. Kluby zgłosiły kandydatów na wicemarszałków. Są to: były marszałek Stanisław Karczewski (PiS), były wicemarszałek Bogdan Borusewicz (PO), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) oraz Michał Kamiński (PSL).

20.34

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Mateusza Morawieckiego

20:28

20:27

Borys Budka (PO) został przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

20:20

Przed nami jeszcze wybór wicemarszałków Senatu.

20:00

Posiedzenie Sejmu zostało przerwane do środy do godz. 17.30.

19:50

Wicemarszałkami Sejmu zostali Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Małgorzata Gosiewska (PiS), Ryszard Terlecki (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), i Piotr Zgorzelski (PSL).

19:47

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun powiedział, że Sejm obradował w niekonstytucyjnym składzie 459 posłów. Zdaniem Brauna, procedowanie wyboru składu prezydium Sejmu to pokaz arogancji. - To będzie POPIS-owe prezydium z przystawkami - ocenił Braun. Dodał, że dobrym obyczajem poprzednich, ale nie ostatniej kadencji, było włączanie do składu prezydium Sejmu przedstawicieli ugrupowań, które mają zaszczyt zasiadać w Konwencie Seniorów.

19:40

Po wznowieniu obrad, w Sejmie trwa prezentacja kandydatów na wicemarszałków. Posłowie uzgodnili, że wicemarszałków ma być 5.

19:35

Związana ze zgłaszaniem kandydatów na wicemarszałków przerwa w obradach Senatu ma potrwać do godz. 20.20.

19:30

W rozmowie z TVP Info Stanisław Karczewski poinformował, że zbierane są podpisy pod jego kandydaturą na stanowisko wicemarszałka Senatu. Odnosząc się do pracy izby ocenił, że takiej frekwencji jak podczas głosowania w sprawie wyboru marszałka "już nigdy nie będzie".

19:27

W rozmowie z dziennikarzami Tomasz Grodzki powiedział, iż Senat w X kadencji jest bardziej zrównoważony niż poprzednio. Oświadczył, że chciałby, aby wicemarszałkowie reprezentowali jak najwięcej formacji.

19:11

Tomasz Grodzki powiedział, że chciałby, ani w Senacie królowała przyzwoitość, godność i honor, a kłamstwo i niegodziwość nie miały tam nigdy wstępu. Obiecał senatorom ciężką pracę. Mówił, że izba zamiast szybkiego powinna uchwalać dobre prawo.

19:10

19:09

Nowo wybrany marszałek mówił, że przybywa ze Szczecina oraz ze świata medycyny. Odnosząc się do sytuacji politycznej po wyborach dodał, że za różnorodnością idzie kreatywność. Zaznaczył, że Senat jest emanacją narodu. - Możemy się tutaj różnić, możemy się spierać, ale musimy pamiętać, że reprezentujemy jak mało kto majestat Rzeczypospolitej - podkreślił.

19:07

- To zwycięstwo demokracji - powiedział Grodzki. - Tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą i z poczuciem wielkiej odpowiedzialności - dodał.

19:04

Marszałek senior przekazała prowadzenie obrad nowemu marszałkowi.

19:01

Marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki, który otrzymał 51 głosów.

18:11

Głosowanie zakończyło się. Marszałek senior ogłosiła 45-minutową przerwę.

18:06

17:56

Wyczytywani senatorowie kolejno wrzucają karty do głosowania do przezroczystej urny.

17:54

Trwa głosowanie.

17:50

Senatorowie wybiorą marszałka Senatu spośród dwóch kandydatów. Będą głosować imiennie poprzez wypełnienie kart do głosowania, które następnie będą wrzucać do urny. Później zarządzona zostanie przerwa na liczenie głosów.

17:45

Senator Bogdan Klich (PO) przedstawił kandydaturę Tomasza Grodzkiego. - Jego droga życiowa układa się w jedną całość - zaznaczył. Przypomniał "epizod opozycyjny" Grodzkiego z 1981 r. oraz karierę lekarską kandydata. Wymienił także jego zainteresowania. - Rekomenduję kandydaturę prof. Grodzkiego z pełnym przekonaniem - zakończył.

17:42

W imieniu klubu PiS senator Michał Seweryński przedstawił kandydata na marszałka, Stanisława Karczewskiego. - Jest senatorem po raz piąty, sprawuje mandat od 2005 roku, cieszy się wielkim poparciem - powiedział. Według niego, w ostatniej kadencji, gdy marszałkiem był Karczewski, wzrósł prestiż Senatu.

17:40

Wznowione zostało posiedzenie Senatu.

17:35

W Senacie ma powstać koło senatorów niezależnych, tworzone przez Lidię Stroń, Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pracami koła pokieruje Lidia Staroń - poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski. Zapowiedział, że podczas głosowań osobowych każdy z członków koła będzie postępował zgodnie ze swym sumieniem.

17:25

Przerwa w obradach Senatu, podczas której można było zgłaszać kandydatów na stanowisko marszałka, została wydłużona.

16:41

Marszałek senior ogłosiła 40-minutową przerwę w obradach. Później senatorowie wybiorą prezydium Senatu.

16:32

Senatorowie składają ślubowanie, które brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

16:29

Marszałek senior wygłosiła treść ślubowania.

16:25

Po prezydencie przewodnictwo obrad przejęła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka (KO). W imieniu własnym i senatorów podziękowała Polkom i Polakom za udzielony mandat. Apelowała, by w Senacie praca ponad podziałami nie była pustym frazesem oraz by senatorowie nie powielali złych nawyków poprzedniej kadencji.

16:23

Inaugurując posiedzenie izby wyższej Andrzej Duda nie wykluczył, że z uwagi na brak jednoznacznej większości Senat będzie "trudny". Zapewnił, że jako prezydent wielokrotnie uwzględniał głos Senatu, a także senackiej opozycji. Zadeklarował, że tak będzie nadal.

16.20

Partia rządząca zaprezentowała centroprawicowym wyborcom dwie twarze - dzięki czemu każdy, krzywiąc się na jedną z nich, mógł z uznaniem potakiwać drugiej - pisze Artur Bartkiewicz

16:10

Prezydent pogratulował senatorom wyboru, podkreślając, że wysoka frekwencja daje im bardzo poważną legitymację.

16:02

Od odśpiewania hymnu rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji. Następnie wystąpienie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

16:00

- Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński oceniając, że wypowiedzi posłów opozycji świadczą o końcu opozycji totalnej.

15:50

Premier podsumował kadencję rządu. Mówił o zwiększaniu nakładów na oświatę i służbę zdrowia, większych wpływach z podatków dzięki pracy Krajowej Administracji Skarbowej, rozbudowie transportu. - Godniejsze jest życie polskich rodzin, godniejsza jest praca, płaca - mówił.

15.35

Premier Morawiecki złożył dymisję Rady Ministrów

15:28

Elżbieta Witek (PiS) została wybrana na stanowisko marszałka Sejmu. Za jej kandydaturą głosowało 314 posłów, przeciwko - 11. 134 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

14:40

Marszałek senior Antoni Macierewicz swoim wystąpieniem „udowodnił, że słowa prezydenta Rzeczypospolitej, nic nie znaczą, bo on unieważnił całe wystąpienie Andrzeja Dudy” - stwierdził Borys Budka, szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej.

14:05

Przerwa w obradach potrwa do 14:35. Do tego czasu kluby mogą zgłaszać kandydatury na marszałka Sejmu. Kandydatką PiS jest dotychczasowa marszałek Elżbieta Witek.

13:29

13:27

13:17

13:15

Rozpoczęło się poselskie ślubowanie

13:13

- Bez względu na opinie o przyczynach katastrofa smoleńska uświadomiła nam jak kruche były dotychczasowe przemiany. Jak ważne jest silne państwo polskie i bezpieczeństwo militarne, jak wielkie jest ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne - mówił Macierewicz.

13:09

13:06

- Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem, doskonale wiemy jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender - mówił marszałek senior.

13:01

- Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - dodał Macierewicz.

12:58

- Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana; choć w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne zmiany m.in. społeczne i gospodarcze, odpowiedzialność za uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas - powiedział marszałek senior Antoni Macierewicz.

12:49

Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że nie powitano byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Po orędziu powitał go prezydent Andrzej Duda. Po chwili podobnie postąpił Antoni Macierewicz.

12:46

- Debata jest potrzebna, by sprawy polskie załatwiać dobrze. Polska jest jedna i proszę, byście państwo zawsze o tym pamiętali i byście na początku tej kadencji podali sobie rękę - zaapelował prezydent.

12:46

12:45

12:44

12:42

- Widzę w ostatnich latach wypowiedzi, także w Sejmie, które wielu w Polsce mogą ranić, które uderzają w elementy naszej tradycji i źródła naszego pochodzenia - powiedział prezydent

12:40

12:38

- To jest nasza wielka tradycja. Tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich, którzy mają inne poglądy. Wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami. Zwracam na to uwagę, ponieważ widzę w ostatnich latach wiele kryzysów na tym tle. Widzę takie wypowiedzi, które wiele osób w Polsce mogą ranić - kontynuował Duda.

12:34

- Bycie w Sejmie to obok wielkiego zaszczytu, również wielka odpowiedzialność, przez jej pryzmat posłowie są obserwowani dziś, będą obserwowaniu w ostatnim dniu kadencji i oceniani jeśli będą chcieli ubiegać się o reelekcję - mówił.

12:29

- Chciałbym życzyć państwu, żebyście państwo mogli spokojnie dyskutować o ważnych dla Polski sprawach. Jestem pewny, że w wielu sprawach da się znaleźć porozumienie, nawet jeśli istnieją różnice poglądów - powiedział prezydent.

- Z całą pewnością są na sali sejmowej osoby, które potrafią prowadzić merytoryczną debatę polityczną - dodał.

12:28

12:25

12:24

12:22

12:19

Prezydent podziękował wyborcom za wysoką frekwencję podczas wyborów parlamentarnych

12:18

- Rozpoczynająca się IX kadencja RP jest niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to wielki zaszczyt móc zasiadać w tej izbie i dyskutować o najważniejszych polskich sprawach - powiedział Andrzej Duda

12:17

- To niezwykły zaszczyt dla mnie otwierać wraz z państwem to pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu suwerennej RP - rozpoczął prezydent

12:15

Swoje orędzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda

12:09

12:08

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu

12:07

12:04

W Sejmie są I prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf

12:03

12:02

11:53

11:45

W Sejmie pojawił się prezydent Andrzej Duda. W budynku parlamentu jest już także prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy o swoją przyszłość.

11:44

11:43

Niemiła niespodzianka. Kancelaria Sejmu nie uwzględniła wystąpienia posłanek Lewicy i na tabliczkach w sali sejmowej dała napis poseł zamiast posłanka przy naszych nazwiskach. Będziemy walczyć dalej - poinformowała Wanda Nowicka.

11:42

11:41

- Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że werdykt wyborczy, 51 mandatów dla opozycji, da możliwość wyboru marszałka Senatu i Prezydium Senatu - mówił w Sejmie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

11:39

11:35

Kandydatem PSL na wicemarszałka Sejmu jest Piotr Zgorzelski. Ludowcy rekomendują Michała Kamińskiego na wicemarszałka Sejmu. Rzecznikiem klubu został Miłosz Motyka.

11:34

11:31

11:30

Na posiedzeniu klubu PSL-Koalicja Polska podjęto decyzję, że szefem klubu będzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:26

Przed rozpoczęciem posiedzenie marszałek senior i prezydent złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lech Kaczyńskiego, świętego Jana Pawła II, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów - ofiar II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

11:23

W Sejmie swoje orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda

11:17

O godzinie 16 rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Senatu. Kandydatem opozycji na marszałka jest prof. Tomasz Grodzki. Zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na to stanowisko, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w izbie swojego wicemarszałka.

11:13

- Będziemy wraz z Małgorzatą Szmajdzińską czy Barbarą Dolniak musiały słuchać jego wystąpienia. To jest kompletne niemyślenie o wspólnocie - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE szefowa Inicjatywy Polska, wybrana do Sejmu z list KO, odnosząc się do wyboru Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Nie wykluczyła możliwości opuszczenia sali plenarnej w trakcie wystąpienia byłego szefa MON.

11:10

Jak miesiąc po wyborach wyglądają sondaże? Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje ponad 40 proc. poparcia. Zobacz wyniki

X

11:06

Kto zasiądzie w nowym Sejmie? Oto lista posłów

11:04

Rząd bez dużych zmian personalnych. PiS wzmacnia urząd premiera przed spodziewanym spowolnieniem. Celem nadrzędnym jest reelekcja Andrzeja Dudy - pisze Michał Kolanko.

11:00

Przypomnijmy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Większość bezwzględną w Sejmie uzyskał PiS, który wprowadził do parlamentu 235 posłów. 134 posłów w nowym parlamencie będzie miała Koalicja Obywatelska, 49 - Lewica, 30 - PSL, 11 - Konfederacja, do Sejmu wszedł też jeden przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej.