Za przyjęciem rezolucji głosowało 416 europosłów. 124 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Członkowie PE wzywają państwa członkowskie UE do przyjęcia proponowanych środków na mocy rozporządzenia warunkowego "w celu ochrony budżetu UE przed naruszeniem zasad praworządności na Węgrzech" oraz do zniesienia ich dopiero po uzyskaniu trwałego efektu przez węgierskie środki zaradcze. "Jeśli środki te zostaną cofnięte w przyszłości, Unia powinna przystąpić do korekty finansowej".

Czytaj więcej

Orban nie przekonał Brukseli. KE zarekomenduje zamrożenie wypłaty dla Węgier

W rezolucji wyrażono ubolewanie, że z powodu działań rządu w Budepeszcie, wsparcie finansowe nie trafiło jeszcze do obywateli. 

Jednocześnie w ocenie PE nadal istnieje ryzyko, że fundusze unijne będą na Węgrzech wykorzystane w sposób niewłaściwy. 

KE nie powinna zatwierdzać węgierskiego planu RRF, dopóki kraj ten nie zastosuje się w pełni do wszystkich zaleceń w dziedzinie praworządności oraz wszystkich istotnych wyroków Trybunału UE i Trybunału Praw Człowieka.

Czytaj więcej

Anna Słojewska: Czy Orbán znów blefuje

Podkreślono, że nie powinno się ulegać presji, jaką wywierają Węgrzy, blokując kluczowe decyzje UE, takie jak 18 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy czy umowa w sprawie globalnej minimalnej stawki podatku od osób prawnych.