O śmierci poinformowała jego córka.

W latach 70. ubiegłego wieku Stanisław Ciosek był zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR. Pełnił też funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze. Członkiem KC PZPR był od lutego 1980 r. do lipca 1981 r. a także od lipca 1986 r. do stycznia 1990 r. Przez pięć lat do listopada 1985 r. zasiadał w rządzie Józefa Pińkowskiego oraz Wojciecha Jaruzelskiego, przez ponad rok był też ministrem pracy.

Stanisław Ciosek zasiadał w Sejmie PRL w latach 1972-1985. Był także przewodniczącym Komisji Prawa i Praworządności oraz Zdrowia Moralnego KC PZPR oraz członkiem Biura Politycznego KC PZPR.

Brał udział w rozmowach w Magdalence i obradach Okrągłego Stołu. W listopadzie 1989 r. został ambasadorem PRL w ZSRR, misję kontynuował do 1996 r. jako ambasador RP w Rosji.

Był również doradcą ds. międzynarodowych i polityki wschodniej prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.