Jak powiedział dyrektor biura prasowego MSZ Artur Lompart, Dziedziczak został odwołany na wniosek ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.

Dymisja Jana Dziedziczaka ma mieć związek z reformą w MSZ, prowadzoną od czasu objęcia funkcji ministra przez Czaputowicza.

Szef MSZ zwrócił się do premiera z wnioskiem o likwidację jednego z dwóch stanowisk sekretarza stanu w tym resorcie. Jedynym sekretarzem stanu w ministerstwie pozostanie Konrad Szymański.

Jednocześnie na wakujące stanowisko podsekretarza stanu w MSZ powołany został Andrzej Papierz, historyk, ambasador RP w Bułgarii w latach 2007-2010.

Jak nieoficjalnie poinformował Onet, stanowisko stracił również Jan Parys, szef gabinetu politycznego ministra Witolda Waszczykowskiego. Po objęciu tej funkcji przez Czaputowicza Jan Parys został odwołany i powierzono mu zadania w Akademii Dyplomatycznej MSZ.