Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. ALFA-CRP to najniższy w czterostopniowej skali określony w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych