Rada Państwa, najwyższy organ władzy wykonawczej w Chinach zapowiedziała, że - aby poprawić zdrowie reprodukcyjne kobiet - w Chinach zostanie poszerzony dostęp kobiet do przedciążowej opieki zdrowotnej oraz zmniejszona zostanie liczba aborcji z przyczyn niemedycznych.

Już w 2016 roku Chiny zerwały z tzw. polityką jednego dziecka

Władze Chin zapowiadały już wcześniej wdrożenie nowej polityki, której celem będzie odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych związanych ze spadającą dzietnością w kraju. 

Problem ten został uznany za jedno z największych wyzwań polityki społecznej w Chinach w nadchodzących dekadach.

Czytaj więcej

W 2020 r. w ChRL urodziło się już tylko 10 mln dzieci, o 15 proc. mniej niż rok wcześniej
Chiny wpadły w negatywną spiralę demograficzną

Już w 2016 roku Chiny zerwały z tzw. polityką jednego dziecka, zniechęcającą rodziny do posiadania więcej niż jednego potomka. Władze miały nadzieję, że doprowadzi to do wzrostu dzietności w Chinach.

Wyniki ostatniego spisu powszechnego w Chinach wykazały, że od 2010 r. ludność kraju zwiększyła się jedynie o 5,4 proc. wobec 5,8 proc. w latach 2000–2010 i wzrostu powyżej 10 proc. w poprzednich dekadach. W 2020 r. zanotowano 10 mln urodzeń wobec 11,8 mln rok wcześniej. T