Decyzja Zygmunta Łukaszczyka (PO) dla jego najbliższego otoczenia nie jest zaskoczeniem. Mówiło się o tym od dawna, jednak Łukaszczyk, za namową polityków PO, decydował się na kolejne miesiące pracy wojewody. B

ył nim od 2007 r.?Do urzędu przyszedł z żorskiego samorządu, był też związany z górniczym biznesem - jako wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.?Teraz mówi się, że Łukaszczyk wróci do korzeni.

Chce startować w konkursie na szefa Kompanii Węglowej, która jest w trudnej finansowej i pracowniczej sytuacji.