Przedstawiciele resortów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w ubiegłym tygodniu, po rozmowie z minister Milicą Pejanović Đurišić, byli także zadowoleni z aktywnej roli Czarnogóry na Bałkanach Zachodnich. Ministrowie zapewnili o gotowości udzielenia Czarnogórze niezbędnego wsparcia. Omówiono również kwestię stabilności Bałkanów Zachodnich oraz politykę otwartych drzwi w NATO i UE.

Đurišić zapoznała rozmówców z osiągniętymi wynikami w procesie realizacji reformy obronności Czarnogóry. Minister podkreśliła również stanowcze zobowiązanie Czarnogóry do kontynuowania wdrażania reform w obszarach priorytetowych dla Państwa, w tym m.in walki z korupcją.

Warto przypomnieć, że w drugiej połowie kwietnia, podczas spotkania w siedzibie NATO w Brukseli, omówiono PARP (Proces Planowania i Oceny) dla Czarnogóry na 2015 rok. Oceniono, że kraj osiągnął bardzo dobre rezultaty w dążeniu do standardów NATO.

Na czele delegacji Ministerstwa Obrony Czarnogóry stał dyrektor generalny departamentu polityki obronnej, Ivan Mašulović. Członkowie i partnerzy NATO także wówczas pozytywnie ocenili postępy Czarnogóry w realizacji celów partnerskich i ogólnej reformy systemu obrony.

Jak informował portal rtcg.me, w szczególności doceniono doskonałe rezultaty w dążeniu do rozwoju możliwości i standardów NATO, a także aktywną i pozytywną rolę Czarnogóry w regionie. Czarnogóra ma także bardzo dobre oceny w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej. Europosłowie zwrócili jedynie uwagę rządowi w Podgoricy na kulejący system sprawiedliwości w aspekcie jego przejrzystości oraz brak wystarczających przepisów zapewniających swobodę wypowiedzi. Należy również podkreślić, że Czarnogóra jest jedynym z państw aspirujących do UE, które systematycznie zamyka kolejne rozdziały negocjacyjne.

Na początku ubiegłego roku władze Czarnogóry miały nadzieję na zaproszenie do NATO podczas wrześniowego szczytu w Walii. Jednak pod koniec czerwca sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen zapowiedział, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta dopiero w 2015 roku.