„Sejm Rzeczypospolitej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej” - to pełen tekst uchwały, którą do Sejmu skierowali posłowie Kukiz'15 oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Autorzy uchwały przekonują, że „Katolicyzm i katolicy są ofiarami  notorycznych  prześladowań  i  wrogości  w  wielu  miejscach  świata. Mimo  to nienawiść  antykatolicka  nie  została  do  tej  pory  wprost  potępiona,  co  samo  w  sobie  stanowi wyraz pogardy antykatolickiej”.

„Również  w  naszym  kraju  byliśmy  w  ostatnim  czasie  świadkami  drastycznych  aktów  nienawiści antykatolickiej  (próba  zamordowania  księdza  Ireneusza  Bakalarczyka)  i  pogardy  antykatolickiej (profanacje w czasie ostatnich manifestacji politycznego ruchu homoseksualnego). Wszystko to  świadczy  o  potrzebie  jednoznacznego  nazwania  i  potępienia  wszystkich tych  przejawów wrogości  wobec  ludzi  i  wspólnot,  które  mają  prawo  do  pokoju  społecznego,  poszanowania  swej godności i bezpieczeństwa” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uchwała została przyjęta na ostatnim, 86. posiedzeniu Sejmu. „Za” głosowało 282 posłów, „przeciwko” - tylko 8, ponieważ w głosowaniu nie wzięło udziału aż 160 posłów, głównie z klubu PO-KO (137). Jednak 11 członków członków tego klubu poparło uchwałę, m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska. Posłanka PO była z tego powodu krytykowana w mediach społecznościowych. „Kandydatka Platformy na Premierkę zagłosowała za ustawą, która osoby homoseksualne określa mianem "ruchu politycznego", który "prześladuje katolików". Ta pogarda wobec osób LGBT to w ramach hasła "Jutro może być lepsze"? Wstyd” - czytamy we wpisie, który udostępnił na swoim koncie Robert Biedroń.

Kidawa-Błońska poinformowała jednak, że w sprawie uchwały pomyliła się przy głosowaniu.

„W tej sprawie zagłosowałam omyłkowo, dlatego złożyłam wniosek do Marszałek Sejmu o wprowadzenie zmiany w protokole” - poinformowała na Twitterze.