Aby sprawdzić stan zwrotu nadpłaty należy podać:

• PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu,

• kwotę przychodu za 2017 rok - wartość przychodu w pełnych zł (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a te wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Dla zeznań złożonych:

- indywidualnie to kwota przychodu podatnika,

- wspólnie z małżonkiem to kwota przychodu podatnika, a jeśli nie występuje to kwota przychodu małżonka.

Jest to kwota wykazana z zeznaniu podatkowym za rok 2017 w pozycji:

- PIT-28(19, 20) – poz. 45

- PIT-36(23, 24, 25) – poz. 90, 141

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

- PIT-36L(12, 13,14) – poz. 13, 18

- PIT-37(23, 24) – poz. 64, 95

Jeśli wprowadzone dane są poprawne i w aplikacji jest dostępna informacja o złożonym zeznaniu podatkowym otrzymasz jedną z informacji:

• zrealizowano - co oznacza, że wskazany etap realizacji zwrotu nadpłaty został w urzędzie zrealizowany. albo

• w trakcie realizacji - co oznacza, że proces zwrotu nadpłaty w urzędzie skarbowym jeszcze trwa.

Gdy podane dane są niepoprawne lub w aplikacji brak informacji o zeznaniu podatkowym, zwracany jest komunikat: Podano błędne dane lub brak informacji o zeznaniu na dzień wyszukiwania.

W sprawach indywidualnych resort prosi o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.