Przedsiębiorcy (i nie tylko), chcąc prawidłowo wywiązać się z obowiązków obliczania i regulowania danin publicznoprawnych, spotykają się często z terminem „wartość rynkowa" rozmaitych rzeczy lub praw. Na pytanie brzmiące czym jest tak naprawdę wartość rynkowa i jak ją ustalić, należałoby odpowiedzieć, że to zależy od celu, dla którego ta wartość jest ustalana. Przykładowo zasady i warunki ustalania ceny rynkowej na podstawie przepisów o cenach transferowych różnią się w zasadniczy sposób od zasad ustalania wartości celnej towarów. Brak świadomości o występowaniu tych różnic może powodować poważne konsekwencje finansowe i karne. Przeanalizujmy to zagadnienie na konkretnym przypadku.