Czytaj także:

Z podatkiem od spadków i darowizn nie tylko spuścizna i prezent

Ustawie o podatku od spadków i darowizn podlegają także mniej typowe przypadki nieodpłatnego nabycia majątku, w tym zachowek, nieodpłatne zniesienie współwłasności czy zasiedzenie.

Jaki podatek w przypadku zasiedzenia lub zachowku

Zasiedzenia podlega osobnej 7-procentowej stawce. Przy zachowku obowiązek podatkowy został połączony z faktyczną jego realizacją.

Skarbówka nie zawsze dostanie podatek

Darmowe świadczenia rentowe wykonywane poza terytorium Polski nie podlegają opodatkowaniu.