Od 23 października obowiązują nowe zasady dziedziczenia. Pozwalają swobodnie dysponować swoim majątkiem. Po spełnieniu pewnych formalności można też uniknąć zapłaty podatku.

Przypomnijmy, że wcześniej prawo spadkowe nie pozwalało na bezpośrednie przekazanie danej rzeczy, np. mieszkania lub samochodu, wybranej osobie. Cały majątek nabywali wspólnie ustawowi spadkobiercy. Można wprawdzie było zastosować tzw. zapis zwykły, ale to tylko zobowiązywało spadkobierców do przekazania zapisanej rzeczy wskazanym osobom, co kończyło się często wieloletnimi sporami sądowymi.

Prosta procedura

Teraz jest prościej: jeśli chcemy, aby willę nad morzem odziedziczył akurat syn, dokonujemy u notariusza zapisu windykacyjnego. Po naszej śmierci to on stanie się jej właścicielem. Jak pisaliśmy w „Rz" z 8 listopada, nowa forma dziedziczenia cieszy się już dużą popularnością.

Jakie zapisobierca ma obowiązki wobec fiskusa? Podobne jak przy dziedziczeniu w zwykłym trybie. Mówi o tym ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zmieniona ostatnio przepisami wprowadzającymi właśnie zapis windykacyjny). Najważniejsze jest to, że spadek dla najbliższych, czyli tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonka, dzieci, wnuków, rodzeństwa, rodziców, dziadków, pasierba, ojczyma i macochy) jest zwolniony z daniny. Bez względu na to, co zostanie przekazane.

Pamiętaj o terminie

Jeśli jednak wartość spadku przekracza 9637 zł, musi być zgłoszony do urzędu skarbowego. Kiedy należy to zrobić? Sześć miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, który zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku od spadków i darowizn następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jest to termin prawa materialnego, co oznacza, że nie można go przywrócić (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. VIII SA/Wa 154/09).

Konsekwencją jego przekroczenia jest opodatkowanie nabycia majątku według zasad ogólnych.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Danina nie obciąży jednak całej wartości spadku. Pomniejsza się ją o tzw. kwoty wolne. Ich wysokość zależy od przynależności do określonej grupy podatkowej. Daninę zapłacimy tylko od nadwyżki. Najniższa będzie w I grupie, do której zaliczamy członków najbliższej rodziny (małżonka, dzieci i wnuków, rodziców i dziadków, rodzeństwo, pasierba, zięcia, synową, macochę, ojczyma i teściów).

Informację o nabyciu rzeczy w drodze zapisu windykacyjnego składamy na formularzu SD-Z2 (jeśli chcemy skorzystać ze zwolnienia dla zerowej grupy podatkowej) albo SD-3 (jeśli rozliczamy się na ogólnych zasadach).

Opinia: Filip Siwek, doradca podatkowy w kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski

Jedną z głównych zalet przepisów o zapisie windykacyjnym – podkreślaną w toku prac legislacyjnych – było umożliwienie bezkonfliktowego dziedziczenia firmy przez wybraną osobę. Od strony cywilnoprawnej zostało to uregulowane. Ponadto przekazanie może nastąpić bez konieczności płacenia podatków. Niestety ustawodawca nie wykorzystał okazji do sprecyzowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków podatkowych. Art. 97 ordynacji podatkowej przewiduje tylko ich przejęcie przez spadkobiercę, a nie wstąpienie we wszystkie uprawnienia, przez co budzi wątpliwości np. to, czy spadkobierca ma prawo do korekty faktur w związku z okolicznościami, które wystąpiły po śmierci spadkodawcy.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl

Więcej w serwisie:

Podatki

»

Podatek od spadków i darowizn