Daninę zapłaci się także w razie przekształcenia i sprzedaży majątku. Wchodząca w życie 1 stycznia nowelizacja ustaw o PIT i o CIT nie ucieszy przedsiębiorców korzystających z podatkowej optymalizacji. Fiskus uszczelnił przepisy.

Stracą przede wszystkim spółki, które przekazywały dywidendę w naturze. Można się było w ten sposób pozbyć firmowego majątku. Załóżmy, że spółka miała nieruchomość. Sprzedając ją, powinna wykazać przychód. Przekazując w formie dywidendy – już nie. Wprawdzie fiskus uważał, że taka transakcja musi być opodatkowana, ale przegrywał w sądach. Tak samo było z wynagrodzeniem rzeczowym za umarzane akcje (udziały).

Skarbówka postanowiła więc zmienić przepisy. Od nowego roku zapłata w naturze będzie skutkowała obowiązkiem wykazania przychodu.

Wystarczy używać

Podatek zapłacą też firmy, które sprzedadzą majątek niezaliczony do środków trwałych (ta zmiana dotyczy rozliczających się na podstawie ustawy o PIT). Obecnie przepis mówiący o tym, kiedy muszą wykazać przychód ze zbycia składników mienia, wymienia przede wszystkim rzeczy będące środkami trwałymi. Nie wspomina o tych, które nie zostały wprowadzone do stosownej ewidencji (np. dlatego, że przewidywany okres ich użytkowania był krótszy niż rok). Przedsiębiorca mógł więc rozliczać w kosztach wydatki na eksploatację np. nieruchomości użytkowej, a od jej sprzedaży nie płacić podatku.

Od 1 stycznia do opodatkowania w firmie wystarczy, że dany majątek był wykorzystywany w działalności. Przedsiębiorcy nie pomoże to, że nie wpisał go do ewidencji środków trwałych.

Zysk z daniną

Nowelizacja zmartwi też firmy, które się restrukturyzują. Obecnie można uniknąć opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zakładowym bądź rezerwowym spółki kapitałowej, która ma być przekształcona w osobową. Sądy twierdzą bowiem, że zysk został podzielony w momencie przekazania na kapitał zapasowy (rezerwowy), tak więc w razie przekształcenia nie ma już przychodu (bo opodatkowany jest tylko zysk niepodzielony). Fiskus uważa inaczej, ale przegrywa spory.

Po 1 stycznia będzie już wiadomo, że przychodem jest też wartość zysku przekazanego na inne kapitały.

podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw DzU z 3 października, poz. 1328

Tomasz  Piekielnik, doradca podatkowy w Piekielnik Business Consulting

Zmiany w nowelizacji ustawy o PIT i o CIT dotyczące firmowych przychodów mają wspólny mianownik. Chodzi o sprawy, w których fiskus regularnie przegrywał w sądach, postanowił więc poprawić przepisy na swoją korzyść. To kolejny krok do uszczelniania systemu podatkowego. Nowe regulacje budzą jednak wątpliwości. Fiskus chce opodatkować zyski przekazane na kapitał zapasowy i rezerwowy, co moim zdaniem kłóci się z zasadą przychodu faktycznie otrzymanego. Przychód powstaje wtedy, gdy następuje przekazanie majątku do sfery osobistej, natomiast wirtualne pozycje bilansowe nie powinny być opodatkowane. Przypuszczam, że w tej sprawie nadal będzie dochodzić do sporów ze skarbówką.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ