Dywidendy: firmom przybędzie przychodów

Przekazanie dywidendy rzeczowej nie będzie już sposobem na uniknięcie podatku.

Publikacja: 30.12.2014 07:57

Dywidendy: firmom przybędzie przychodów

Foto: www.sxc.hu

Daninę zapłaci się także w razie przekształcenia i sprzedaży majątku. Wchodząca w życie 1 stycznia nowelizacja ustaw o PIT i o CIT nie ucieszy przedsiębiorców korzystających z podatkowej optymalizacji. Fiskus uszczelnił przepisy.

Stracą przede wszystkim spółki, które przekazywały dywidendę w naturze. Można się było w ten sposób pozbyć firmowego majątku. Załóżmy, że spółka miała nieruchomość. Sprzedając ją, powinna wykazać przychód. Przekazując w formie dywidendy – już nie. Wprawdzie fiskus uważał, że taka transakcja musi być opodatkowana, ale przegrywał w sądach. Tak samo było z wynagrodzeniem rzeczowym za umarzane akcje (udziały).

Skarbówka postanowiła więc zmienić przepisy. Od nowego roku zapłata w naturze będzie skutkowała obowiązkiem wykazania przychodu.

Wystarczy używać

Podatek zapłacą też firmy, które sprzedadzą majątek niezaliczony do środków trwałych (ta zmiana dotyczy rozliczających się na podstawie ustawy o PIT). Obecnie przepis mówiący o tym, kiedy muszą wykazać przychód ze zbycia składników mienia, wymienia przede wszystkim rzeczy będące środkami trwałymi. Nie wspomina o tych, które nie zostały wprowadzone do stosownej ewidencji (np. dlatego, że przewidywany okres ich użytkowania był krótszy niż rok). Przedsiębiorca mógł więc rozliczać w kosztach wydatki na eksploatację np. nieruchomości użytkowej, a od jej sprzedaży nie płacić podatku.

Od 1 stycznia do opodatkowania w firmie wystarczy, że dany majątek był wykorzystywany w działalności. Przedsiębiorcy nie pomoże to, że nie wpisał go do ewidencji środków trwałych.

Zysk z daniną

Nowelizacja zmartwi też firmy, które się restrukturyzują. Obecnie można uniknąć opodatkowania zysków zgromadzonych na kapitale zakładowym bądź rezerwowym spółki kapitałowej, która ma być przekształcona w osobową. Sądy twierdzą bowiem, że zysk został podzielony w momencie przekazania na kapitał zapasowy (rezerwowy), tak więc w razie przekształcenia nie ma już przychodu (bo opodatkowany jest tylko zysk niepodzielony). Fiskus uważa inaczej, ale przegrywa spory.

Po 1 stycznia będzie już wiadomo, że przychodem jest też wartość zysku przekazanego na inne kapitały.

podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw DzU z 3 października, poz. 1328

Tomasz  Piekielnik, doradca podatkowy w Piekielnik Business Consulting

Zmiany w nowelizacji ustawy o PIT i o CIT dotyczące firmowych przychodów mają wspólny mianownik. Chodzi o sprawy, w których fiskus regularnie przegrywał w sądach, postanowił więc poprawić przepisy na swoją korzyść. To kolejny krok do uszczelniania systemu podatkowego. Nowe regulacje budzą jednak wątpliwości. Fiskus chce opodatkować zyski przekazane na kapitał zapasowy i rezerwowy, co moim zdaniem kłóci się z zasadą przychodu faktycznie otrzymanego. Przychód powstaje wtedy, gdy następuje przekazanie majątku do sfery osobistej, natomiast wirtualne pozycje bilansowe nie powinny być opodatkowane. Przypuszczam, że w tej sprawie nadal będzie dochodzić do sporów ze skarbówką.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność