Fundacja rodzinna też musi pamiętać o cenach transferowych

Wprawdzie fundacja rodzinna jest zwolniona z CIT, jednak w niektórych przypadkach zarówno ona, jak i fundator lub beneficjenci będą musieli sporządzić dokumentację lokalną i złożyć formularz TPR.

Publikacja: 18.12.2023 02:00

Fundacja rodzinna też musi pamiętać o cenach transferowych

Foto: Adobe Stock

Wejście w życie przepisów o fundacji rodzinnej było bardzo wyczekiwane przez wielu podatników, głównie właścicieli rodzinnych przedsiębiorstw. Fundacja rodzinna pozwala zabezpieczyć biznes lub aktywa rodzinne fundatora i ustalić przejrzyste metody sukcesji na rzecz beneficjentów fundacji. Dodatkowo fundacja rodzinna jest instytucją uprzywilejowaną podatkowo, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT fundacja rodzinna jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że fundacja rodzinna nie może być przedmiotem żadnych obowiązków nałożonych przez ustawę o CIT. Przykładem mogą być obowiązki związane z przepisami o cenach transferowych (art. 11a-11t ustawy o CIT) i mogą one dotyczyć nie tylko samej fundacji, ale także podmiotów powiązanych, w tym fundatora i beneficjentów (na podstawie analogicznych przepisów art. 23m-23zf ustawy o PIT). Na co zatem zwrócić uwagę?

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego