Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 grudnia 2022 r. (II FSK 1186/20, II FSK 1187/20).

Podatnik jest osobą fizyczną i wspólnikiem spółki kapitałowej z siedzibą w Republice Cypryjskiej. Jego pełnoletnia córka nie mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Małżonek podatnika ma zamiar w przyszłości opuścić Polskę, co w konsekwencji będzie skutkować zmianą rezydencji podatkowej. Podatnik planuje dokonać darowizny całości lub części udziałów w spółce na rzecz córki, która nie jest polskim rezydentem podatkowym lub na rzecz małżonka, który w czasie dokonania darowizny nie będzie polskim rezydentem podatkowym. Wartość darowizny będzie przekraczała 4 mln zł. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej.