Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 września 2022 r. (0111-KDIB1-1.4010.269. 2022.1.BS).

Stan faktyczny