Usługi medyczne są zwolnione z podatku, przedsiębiorca, który je wykonuje musi jednak spełnić określone warunki. Jakie? Spójrzmy na interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 października 2022 r. (0114-KDIP4-2.4012.430.2022.1.WH).

Wystąpiła o nią spółka z o.o. świadcząca usługi w zakresie profilaktyki i poprawy zdrowia. Są to masaż medyczny, biorezonans, moksoterapia, świecowanie uszu, terapia próżniowa. Spółka szczegółowo opisuje na czym polegają oferowane przez nią świadczenia. Zapewnia, że służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Informuje, że nie jest podmiotem leczniczym, o którym mówi ustawa o działalności leczniczej. Zaręcza jednak, że masaże i terapie są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (ich opis przytacza we wniosku o interpretację). Czy firma może skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT?