Możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem przez osobę samotnie je wychowującą funkcjonowała w prawie w zasadniczo niezmienionym kształcie od lat 90. Polegała na tym, że na wniosek w rocznym zeznaniu podatkowym dana osoba mogła określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu.

Wprowadzony od 1 stycznia tego roku Polski Ład odebrał możliwość preferencyjnego opodatkowania, a w zamian wprowadzono ulgę 1500 zł na dziecko.

Po licznych protestach rząd zadeklarował powrót do dotychczasowych zasad.

Założono, że osoba samotnie wychowująca dzieci może na wniosek w rocznym zeznaniu podatkowym określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów.

Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, projekt, jaki ostatecznie wpłynął do Sejmu, został istotnie zmodyfikowany. Dodano bowiem, że podatek jest określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci w przypadku gdy przynajmniej jedno z dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w pozostałych przypadkach podatek ma być określany jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5. Poprawki sejmowe zostały odrzucone.

- Po tym, jak oficjalnie zadeklarowano powrót do dotychczasowych zasad - czemu dano wyraz w projekcie rządowym - na etapie prac sejmowych dokonano zmian wykluczających możliwość określenia podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów wobec osób samotnie wychowujących dzieci - pisze RPO.

Podkreśla, że obywatele czują się zawiedzeni, czemu wyraz dają w nowych skargach. Podnoszą, że ustawodawca podjął działania zmierzające w istocie do przywrócenia połowy ulgi. Podkreślają, że projekt nie był poddany konsultacjom społecznym, a zmiana jest zdecydowanie mniej korzystna dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W opinii obywateli niezrozumiałe są również zmiany zmierzające do całkowitego wykluczenia osób sprawujących opiekę naprzemienną z możliwości preferencyjnego rozliczenia. Obywatele wskazują na możliwość wprowadzenia regulacji, które w takim przypadkach przyznawałyby możliwość rozliczania podatkowego na zasadzie przyznania im połowy tego, z czego mogą korzystać samotni rodzice - tak jak w przypadku świadczenia 500 plus.

Czytaj więcej

Samotni rodzice rozliczą się wspólnie z dzieckiem za 2022 r.
Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Marcin Wiącek wystąpił do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o rozważenie wniesienia przez Izbę stosownych poprawek.