Pani B. jest właścicielką niezabudowanej nieruchomości gruntowej, którą zamierza sprzedać jeszcze w 2007 r. Grunt nabyła na własność na podstawie trzech postanowień sądu:– z 1997 r. o nabyciu spadku po ojcu zmarłym w 1994 r.,– z 2001 r. o nabyciu spadku po mamie zmarłej w 2000 r., oraz – z lutego 2005 r. o dział spadku po rodzicach i zniesienia współwłasności.

Podatniczka chce wiedzieć, czy w przypadku sprzedaży gruntu będzie musiała zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy. Spadek został nabyty przed końcem 2006 r., więc stosuje się do niego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed końcem 2006 r. Zgodnie z nimi wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Ale w przypadku pani B. ostatnie postanowienie sądu dotyczyło działu spadku, a nie stwierdzenia jego nabycia.Przedstawiciel fiskusa stwierdził jednak, że pani B. nie musi płacić podatku. – Pod pojęciem „nabycie w drodze spadku” należy rozumieć zarówno nabycie na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze działu spadku – uznał naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (PDF II/415-25/07). Argumentował, że dział spadku służący zniesieniu współwłasności majątku spadkowego stanowi etap postępowania spadkowego. Pojęcia „nabycie w drodze spadku” nie można zatem ograniczać do nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, z którymi ustawodawca łączy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl