Tak to prawda. Z dogodności takiej można było korzystać już w ubiegłym roku. Możliwość taką mają osoby rozliczające się z pracy najemnej (PIT-37), prowadzące działalność gospodarczą i wypełniające PIT-36 oraz opodatkowane stawką liniową (PIT-37L). W taki sam sposób wysyłane są też załączniki do zeznań – gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń.

Aby złożyć zeznanie, wystarczy wejść na stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl. Pobieramy tam odpowiedni formularz (w zależności od tego, na jakim się rozliczamy). System zapyta nas, w jaki sposób chcemy wysłać zeznanie. Odpowiadamy, że bez kwalifikowanego podpisu.

W takim wypadku wystarczy, że w danych autoryzujących do podpisania zeznania wpiszemy w polu „Kwota przychodu z zeznania za poprzedni rok” kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2008 albo wartość „0” (zero), jeśli za rok 2008 nie zostało złożone żadne zeznanie lub obliczenie.

Po wybraniu urzędu, do którego wysyłamy PIT, nie pozostaje nic innego, jak wypełnić formularz. Przed wysłaniem PIT sprawdźmy wpisane dane, naciskając przycisk: „Sprawdź poprawność”.

Jeśli nie ma błędów, system przekaże nam komunikat: „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”. Na koniec pojawia się komunikat: „200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”. Wtedy wciskamy przycisk: „Pobierz UPO”.

Dzięki niemu możemy otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru. Co ważne, UPO jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej. Problemem może być to, że urząd skarbowy ma 24 godziny na wysłanie potwierdzenia. Dlatego z wysłaniem PIT lepiej nie czekać do 30 kwietnia, żeby się nie okazało, że zeznanie wypełniliśmy po terminie.

Warto pamiętać, że w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków wymagane jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL-1 (do pobrania na http://e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=formularze), chyba że w ramach rozliczeń za rok 2008 lub lata wcześniejsze takie pełnomocnictwo (UPL-1) lub upoważnienie (ZAW i ZAS) zostało już złożone i wciąż obowiązuje.

[i]Podstawa prawna:

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 52, poz. 307 ze zm.).[/link][/i]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/297520_PIT_przez_Internet.html]Czytaj więcej o zeznaniu przez Internet[/link][/b][/ramka]